Kärnkraft – kan det vara något för Skellefteå Kraft?

Skribenten undrar hur Skellefteå Krafts framtida elproduktion ser ut.
Skribenten undrar hur Skellefteå Krafts framtida elproduktion ser ut.

Har fått höra att i Skellefteå räcker elkapaciteten till dagens förbrukning. Men om det skulle bli en expansion av elbehov, liknande den som krävs av Northvolt, så kommer det att krävas en utbyggnad av elkraft i en betydligt större omfattning än vi har möjlighet till med nuvarande metoder.

Insändare 20 januari 2021 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Här kommer kärnkraften in som en möjlighet. Det har ju kommit ny teknik inom kärnkraften genom så kallade minikärnkraftverk som ska vara betydligt säkrare än de som finns nu. Det skulle vara intressant att höra hur Skellefteå Kraft ställer sig till att använda kärnkraften som framtida energikälla.

På andra sidan Bottenviken bygger Finland ett kärnkraftverk. Är det aktuellt att Skellefteå kraft kan involveras i detta? Kan solenergin nyttjas på ett bättre sätt på våra breddgrader? Vi kan väl knappast sätta upp en massa vindkraftverk överallt, det vore väl en miljöförstöring av stora dimensioner med dessa fula och susande torn. Vattenkraften räcker nog inte heller till även om vi sätter snurror i alla rinnande vatten.

Det vore intressant att höra Skellefteå krafts kunnande och framtidstänk när det gäller energi framöver.

Ove Vikdahl, Skellefteå

Svar direkt

Precis som du skriver Ove, så kommer elbehovet i samhället att öka i takt med elektrifieringen av såväl industrin som transportsektorn. En rapport som Sweco har gjort på uppdrag från Skellefteå Kraft visar på ett elbehov på över 190 terawattimmar (TWh) per år till 2045, och det finns risk för att det är lågt räknat. Teknologin för att tillgodose detta framtida behov finns, eller är inom räckhåll. Nu måste arbetet göras för att vi ska vara redo och det krävs insatser från politisk ledning, myndigheter och energiföretag för att detta ska lyckas.

På Skellefteå Kraft jobbar vi mot målet 100 procent förnybar energiproduktion. Vi anser att produktionen av de förnybara kraftslagen; vattenkraft, vindkraft och solenergi, med hjälp av den tekniska utvecklingen och rätt förutsättningar kan tillgodose Sveriges framtida energibehov. Vattenkraften är ett enormt batteri som kan ställas om till mer effektproduktion och stödja samhället när annan produktion blir mer väderberoende. Solenergi är ett kraftslag som blir allt större, inte minst internationellt. I länder där solen lyser som intensivast blir solenergin allt intressantare, då teknikutvecklingen går oerhört fort och priserna för utrustningen blir allt lägre. 

I Sverige, trots att landet ligger långt norrut, finns det på många ställen goda förutsättningar för solel. I dagsläget har Skellefteå Kraft inga planer på att bygga några större solenergianläggningar, men vi håller koll på utvecklingen inom solenergin och utesluter inget i framtiden. Den energi som Skellefteå Kraft i dag satsar stort på är förnybar och vi har inga planer på att göra några nya investeringar i kärnkraft – varken i stor eller liten skala.

Rent ekonomiskt är de förnybara kraftslagen de mest kostnadseffektiva. Kurvan för kostnadsutvecklingen för förnybara kraftslag i Sverige har pekat brant nedåt under de sista tio åren och den snabba teknikutvecklingen talar för att kostnaderna fortsätter att sjunka under de kommande decennierna.

Stefan Forsgren, affärsområdeschef kraftsystem, Skellefteå Kraft

Ämnen du kan följa