Kärnkraft – en orimlig kostnad för oss skattebetalare

Skribenten funderar kring kärnkraft och kostnader. På bilden det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck.
Skribenten funderar kring kärnkraft och kostnader. På bilden det nedlagda kärnkraftverket i Barsebäck.

Vi är nog många som varit tveksam till kärnkraft utan att vara aktivt emot. Vi har trott på det politiken sagt att alla energislag ska stå för sina kostnader.

Insändare 11 januari 2024 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men då regeringen nu ger besked om att ny kärnkraft ska finansieras av skattemedel så måste det klargöras vad detta faktiskt betyder. Det handlar om att samhället, vi skattebetalare, ska ge 500 miljarder till ett energislag som bolagens investerare inte tror är lönsamt att investera i. Det är 50 000 per svensk eller för enbart Västerbotten motsvarande 1 000 fler anställda i vården under 30 år.

Att vi i norra Sverige ska tvingas ta denna kostnad som har offrat våra älvar och sen länge levererat el till södra landet är inte rimligt då de där inte ens släpper fram vindkraft i haven som de knappt kan se från land mer än de ser danska, finska och tyska vindkraftverk.

I Europa har 20 talet kärnkraftsreaktorer stängts på 2000-talet medan endast tre byggen har startats som alla är kraftigt försenade och fördyrade. En reaktor av dessa är nu färdigt efter 18 år och 80 miljarder kronor över budget.

Omställningen till det fossilfria kräver att vi ökar elproduktionen men enligt sansade beräkningar räcker det med ca 60 TWh vilket vi klarar lätt med de förnybara alternativen. Och om valet ska stå mellan mer kärnkraft och förnybar energi så är kärnkraften sämre i varje rättvis jämförelse. 

Problemen med vindkraften överdrivs och saknar ofta grund. Men det vi med fakta vet är att kärnkraften kräver uran och var man än tar den så betyder den stor miljöpåverkan för människor, flora och fauna. Det går inte heller att förneka att det utbrända kärnbränslet är högradioaktivt med gigantiska kostnader att förvara och som vi då tvingar på alla efterkommande generationer. Kärnkraften har också haft tre allvarliga haverier och är enkla militära måltavlor.

Men oavsett detta så är kärnkrafts alternativet mest orimligt ur ekonomiska skäl för oss konsumenter och skattebetalare eftersom vi har alternativ som marknadens investerare ser lönsamma och betalar. Vindkraft är lätt att ta bort om man vill det en dag. En omodern turbin tas bort vid Bureå och hur stora problem är det? Barsebäck har exempelvis nu varit avställt 19 år och kostar ett hundratal miljoner SEK varje år i avfallshantering, bevakning med mera utan att ha kunnat saneras.

I världen är satsningen på de förnybara energislagen överlägset störst. USA, som har cirka 18 gånger så mycket vindkraft jämfört med Sverige, planerar för en tredubbling. Men vill de absolut ha kärnkraft i södra Sverige så får de ta den men inte på vår nota.

Annars bör en ny folkomröstning tas eftersom vi ju haft en tidigare som sagt att kärnkraften ska avvecklas.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa