Jobbförstörelsen accelererar i pandemins spår

Pandemin påskyndar fortsatt digitalisering och automatisering, något som kommer att missgynna arbetstagare särskilt hårt. Även om ett antal ”morgondagens jobb” skapas torde arbetstillfällen minska medan jobbförstörelsen accelererar.

Insändare 26 oktober 2020 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Automation i kombination med lågkonjunktur på grund av covid-19 skapar ett scenario med dubbla störningar för arbetare. För första gången de senaste åren har skapandet av arbetstillfällen börjat släpa efter jobbförstörelsen. 

Denna faktor missgynnar arbetstagare särskilt hårt, uppger World Economic Forum (WEF) i sin oktober-rapport. Färdighetsklyftorna fortsätter att bli allt större då efterfrågan på arbeten förändras. Enligt WEF-rapporten uppskattar företag i genomsnitt att cirka 40 procent av arbetarna kommer att kräva omskolning på sex månader eller mindre. 94 procent av företagsledarna rapporterar att de förväntar sig att de anställda kommer att behöva nya färdigheter på jobbet. 

WEF-rapporten uppger att 84 procent av arbetsgivarna är inställda på att snabbt digitalisera arbetsprocesser, inklusive en avsevärd utbyggnad av distansarbete med potential att flytta 44 procent av sin personal till att arbeta på distans. För att ta itu med oron över produktivitet och välbefinnande förväntar sig ungefär en tredjedel av alla arbetsgivare också att vidta åtgärder för att skapa en känsla av gemenskap, anslutning och tillhörighet bland anställda genom digitala verktyg. Detta för att hantera utmaningarna som förskjutningen till distansarbete innebär.

Trots den nuvarande ekonomiska nedgången erkänner den stora majoriteten av arbetsgivarna värdet på humankapitalinvesteringar för värdeskapande. Det vill säga företagen måste investera bättre i humankapital och socialt kapital.

C-E Simonsbacka, Bureå


Ämnen du kan följa