Jävsproblematiken: Kommundirektören – förklara för oss

Skribenten vill att kommundirektör Kristina Sundin Jonsson förklarar varför skolchefen fick ett avgångsvederlag på över 1,4 miljoner kronor.
Skribenten vill att kommundirektör Kristina Sundin Jonsson förklarar varför skolchefen fick ett avgångsvederlag på över 1,4 miljoner kronor.

Jag vill att kommundirektören Kristina Sundin Jonsson, Skellefteå kommun, förklarar så att vi förstår.

Insändare 21 december 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det vore lätt att göra detta till en klagoinsändare angående att du harv erbjudit den tidigare skolchefen ett avgångsvederlag på över 1,4 miljoner kronor, plus arbetsgivaravgifter. Det vore lätt att skälla på dig när du kastar bort över två miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. Det vore lätt att bli besviken över att detta dränerar skolans redan ansträngda budget på en summa som skulle göra underverk i redan eftersatta lokaler. 

Men jag väljer att inte låta insändaren handla om detta. Jag vill i stället ge dig ett erbjudande: Förklara för oss som betalar detta varför du valde denna lösning. Förklara varför skolchefen inte ska få tre månaders uppsägning som alla andra anställda. Förklara så att vi förstår. Förklara så att vi känna att detta var det bästa beslutet. Nu har du chansen. Ta den.

Förundrad skattebetalare

Svar direkt

Vi har full förståelse för att den uppkomna situationen väcker ilska, frustration och frågor. Det som skett har skadat förtroendet för kommunen. Vi tar det här på stort allvar och jobbar nu aktivt för att säkerställa att jäv inte ska förekomma i Skellefteå kommun. 

Om en medarbetare begår ett misstag så börjar vi med att prata om det. Vi för en dialog och drar lärdom av det inträffade för framtiden. Det är en del i vår utveckling. I de fall misskötsamhet har förekommit så kan det leda till att anställningen avslutas. I fallet med chefen för utbildning och arbetsmarknad så kom vi gemensamt fram till en överenskommelse om att betala ut max 16 månadslöner, totalt 1 488 000 kronor. Vid nytt jobb sker avräkning mot överenskommelsen. 

Vi kan förstå att det kan vara svårt att förstå. Det här är en överenskommelse som är bra för båda parter i det här läget. Alternativen hade inneburit mer kostnader för kommunen. En överenskommelse föregås alltid av en förhandling. Utgångspunkten i förhandlingen är lagen om anställningsskydd och omständigheterna i det specifika fallet. Överenskommelsen utgår från eventuell uppsägningstid och den tid som åtgår till förhandlingsprocessen. 

Nu fortsätter vårt redan påbörjade arbete med att förebygga jäv i hela Skellefteå kommun. Det gör vi genom en extern utredning, fortsatta utbildningar i jäv och en översyn av rekryteringsprocessen.

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun

Joakim Lundin, personalchef Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa