Jävsfrågan: Kommunens samlade kompetens räckte inte

På skolkontoret har förvaltningschefens sambo fått en attraktiv chefstjänst. Detta hände efter att förvaltningschefen varit med att utformat underlaget, varit aktiv i rekryteringen samt deltagit i beslutet av tillsättningen.

Insändare 2 december 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ingen reagerade över detta, varken på förvaltningen eller på kommunledningskontoret, beträffande möjligt jäv då det ju fanns ett nära förhållande mellan förvaltningschefen och en av de sökande. Kunskapen om jäv behöver öka på förvaltningen, säger förvaltningschefen i ett youtube-tal, och nu ska det utbildas. Men den kunskapen bör vi nog kräva att förvaltningen redan besitter. Allt annat vore högst anmärkningsvärt.

Korruption är något som vi i Sverige inte har, så tänker vi. Vi har nog varken korruption inom stat, regioner eller kommuner – hoppas vi. Här i Sverige får man tjänst efter kvalifikation. Men för att vi ska vara trygga med att det är så, behöver vi inte bara kunskap utan också kontrollsystem som sätter stop när det eventuellt inte fungerar. 

Vi har en mycket talrik hr–avdelning på kommunen, med välutbildade tjänstemän. Vi har en kommunjurist, också han välutbildad får man förmoda. Vi har en kommundirektör, som är respekterad för både sin kunskap och integritet. Vi har politiskt tillsatta kommunalråd, likaså ett flertal politiker i nämnder – visserligen med varierande civila bakgrunder, men ändå.

Hur kan det komma sig att ingen har reagerat, att inga varningsklockor ringde någonstans i kommunen? Kan det vara så illa att alla på kommunen först måste få en utbildning, inte bara vad jäv innebär utan också hur man upptäcker det? Ja, även hur tar man tag i ett problem som redan uppstått.

Maja Gräddnos

Ämnen du kan följa