Järnsand: Boliden – ta med skräpet hem

Nu i coronatider har det blivit populärt med vandringar i naturen, många gånger i fjällen. Nedskräpningen tilltar eftersom de friluftsälskande vandrarna, så klart, inte orkar bära hem skräpet.

Insändare 27 augusti 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alltid finns det någon sten man kan gömma undan skräpet under. Dessutom blir man enkelt av med avfall som väger, genom att dumpa skiten i ett vattendrag eller i en vacker sjö. Tomglas går till direkt botten direkt om de fylls med vatten. 

Kära vandrare fortsätt dumpa skräpet på plats! Det finns goda förebilder. Gruvföretaget Boliden har under många tiotals år transporterat miljontals ton kopparslig från Aitikgruvan till Rönnskärsverken, för framställning av närmast ren kopparmetall. Avfallet i form av slagg från kopparhyttan har företaget gömt undan, under husgrunder, garageuppfarter och markprojekt av allehanda slag. Problem uppstod när batterifabrikens vd vägrade upplåta sitt industriområde som gömställe för industriavfallet. 

Kruxet för Boliden är att kopparframställning ej kan fortgå om inte slaggen göms undan. Kommunen har gjort sitt yttersta för att stödja börsjätten genom att köpa på sig svindlande lager av slagg. Men det hjälper inte. Nu har plötsligt Boliden behov att bygga ett nytt gigantiskt industriområde i anslutning till smältverket. Inte på land, där ryms det inte, utan industriområdet skapas genom att skiten tippas i havet.

En elegant lösning tycker många, men inte mycket elegantare än den vandrare som trampar ihop en plåtburk och gömmer den under närmaste sten. Boliden, gör som den exemplariske fjällvandraren – ta med skräpet hem. Hur svårt kan det vara att returfrakta slaggen till Aitik? Sligreturen går i dag tom. Tekniken att lasta vagnarna tillämpas redan i Aitik. 99 procent av Aitikgruvans produktion går direkt till deponi vid gruvan.

Boliden, bli ett föredöme för alla vandrare och ta med skräpet hem. Hem i detta fallet är Aitikgruvan.

Lars Eriksson (ej att förväxla med insändaredaktören)

Svar direkt

Boliden järnsand är granulerad slagg från kopparframställningen. Slaggen är en förutsättning för vår kopparproduktion.

Sedan mitten av 1970-talet har järnsanden använts som ett konstruktionsmaterial till vägar och husgrunder. Boliden gömmer inte undan något material, istället arbetar vi för att järnsandens dränerande egenskaper används där den gör nytta, till exempel vid grundläggning. Men mängden järnsand överstiger ännu marknadens efterfrågan. Vi fortsätter samtidigt vårt arbete med att utveckla ytterligare användningsområden, bland annat har vår certifiering av järnsand som ballast varit ett viktigt steg. Vi är övertygade om att det finns än fler områden som kan ha nytta av materialet. 

Boliden Rönnskärs strategi är att vara en aktiv del av den cirkulära ekonomin. I den ska vi ta vara på och återanvända de material som finns tillgängliga. Att lägga järnsanden på deponi är ett sistahandsalternativ som motverkar den cirkulära ekonomin. En deponi kan komma att bli en framtida lösning för en del av våra produktionsvolymer. För Aitik finns inget i gällande tillstånd som medger att deponering av järnsand får ske där.

Den utbyggnad av industriområdet som anges i insändaren behövs för att öka ytorna så att bland annat arbetsmiljön för skänkhantering blir säkrare. Utbyggnaden är en viktig insats för att fortsätta utveckla vår verksamhet. Till utbyggnaden skulle bergmassor från underjordsförvaret och järnsand återanvändas, inte minst för att nyttja tillgängligt väl tjänligt material och på så sätt undvika belastande transporter till området. I nuläget finns inget tillstånd att påbörja den utbyggnaden och vi inväntar domstolsbeslut.

Linn Andersson, platschef Boliden Rönnskär

Ämnen du kan följa