Jag vill veta vilket Sverige jag ska försvara

Skribenten resonerar kring de senaste uppmaningarna att vi ska vara beredda på krig i Sverige.
Skribenten resonerar kring de senaste uppmaningarna att vi ska vara beredda på krig i Sverige.

Nu ska vi förbereda oss på krig också, som om det inte är nog med inflation, pandemi, klimatförändringar, bostadsbrist segregation, kriminalitet, och högerpopulism.

Insändare 27 januari 2024 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi ska utöka försvaret, utbilda tusentals unga människor till att försvara vårt land och landet i fjärran med livet som insats. Men jag börjar på allvar undra vad det är vi ska försvara när vår regering sakta men säkert svälter ut allt det som jag tycker är själva grundbulten i vårt land.

Jag är beredd att försvara ett Sverige där all makt kan granskas oavsett var makten sitter. Där vård, skola och omsorg är jämlik och till för alla, ett Sverige där man åtminstone försöker efterleva FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Jag kan försvara ett land som värnar den fria kulturen och människors möjlighet att utvecklas även utanför arbetslivet. Ett land där man uppmuntrar, inte begränsar, människors engagemang i demokratiska rörelser. Jag kan försvara ett Sverige som kämpar mot ökande klassklyftor, som stoppar vinstuttagen i välfärden, där ärligheten leder våra politiker.

Men just nu så tvekar jag, det känns mer och mer otydligt vad det är som ska försvaras. Är det Sveriges 542 miljardärer som jag ska offra livet för? Är det rätten att förbruka naturtillgångar från fyra jordklot? Är det bostadsbristen? Är det en glesbygd utan samhällsservice? Är det en allt smalare åsiktskorridor? Är det börshajar som skummar grädden av våra pensioner jag ska försvara?

Är det utfisket av Östersjön? Är det bankernas extrema girighet? Är det allt digitalt nonsens som tvingas på oss? Är det de politiska svängdörrarna mellan riksdagshus och näringsliv?

Är det ett ekonomiskt system som krisar vart åttonde år? Är det landets mäktigaste influensers, klanen Bernadotte, jag ska tänka på när jag preppar med snabbmakaroner och bönor på burk? Berätta ni som vet.

Just nu finns starka politiska krafter som vill sätta nya gränser för yttrandefriheten och journalisters rätt att granska, som ser till att försvaga facken och folkrörelserna. Politiker som vill styra kulturen och strypa oppositionen, som förvanskar historien och stiftar lagar som gör skillnad på människor. Jag ser en politik som går armkrok med lobbyisterna och säljer russinen ur vår gemensamma kaka, privatiserar de delar av skattefinansierad välfärd som lättast kan generera stora privata vinster, som sätter framtiden på svältkur. En politisk ideologi som inte tvekar att sätta kapital och ägande före människors behov.

Är det ett sådant Sverige jag ska försvara?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa