Jag vill jobba – men de erbjuder mig sjukbidrag

Skribenten vill ha jobb och inte sjukbidrag, men får ingen hjälp.
Skribenten vill ha jobb och inte sjukbidrag, men får ingen hjälp.

Jag vill ha ett arbete, men efter att jag fått en sjukdom och hamnat i rullstol verkar det vara omöjligt. Jag har fått en stämpel som säger att jag inte kan arbeta och bör söka sjukbidrag. Det finns ingen runt omkring mig som förstår varför jag inte skulle kunna arbeta.

Insändare 22 november 2020 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När jag meddelade Arbetsförmedlingen att jag ville ha ett arbete så slutade jag få någon hjälp. Jag fick inte heller någon information om vad det fanns för olika möjligheter till arbeten, som exempelvis lönestödsjobb. Jag blev lovad att få prova på flera arbetsplatser, men jag fick inte det. Ett lönestödsjobb skulle jag kunna tänka mig, men det får jag inte hjälp med eftersom de redan har gjort bedömningen att jag inte ska arbeta. Jag ska tydligen sitta hemma och bli psykiskt sjuk. 

När man får en sjukdom så har man inte bara sjukdomen att tampas med utan man ska även orka ”bråka”, söka efter alla eventuella möjligheter att få ett arbete, få ekonomin att gå ihop och få familjen att fungera. Så när man ber om hjälp så tror man att man kan lita på dem som jobbar inom olika förvaltningar, men så är inte fallet. Det finns ingen som kan hjälpa mig. 

De gör det lätt för sig och erbjuder sjukbidrag, men om jag accepterar att ta sjukbidrag så är jag för frisk för att få en dagligverksamhet. Detta innebär att jag inte har någon sysselsättning och tvingas sitta hemma. Om man ska sitta hemma hela dagarna blir den psykiska delen jobbig.

Hur kan det vara möjligt att hänvisa en ung människa, som vill ha arbete, att sitta hemma?

Jag vill ha ett arbete

Svar direkt

Det verkar vara en besvärlig situation du har hamnat i, men jag förstår att du vill ha ett arbete. Jag har ingen kännedom om just dig och din situation och kan därför bara uttala mig generellt.

Det framgår inte om du är inskriven som arbetssökande, om du inte är det så skriver du in dig via vår hemsida och därefter får du ett planeringssamtal. Om du redan är inskriven föreslår jag att du kontaktar oss.

Har man ersättning från Försäkringskassan och samtidigt vill jobba med att utveckla sin arbetsförmåga och öka sina möjligheter att hitta ett arbete finns det rutiner för hur Försäkringskassan ska kontakta Arbetsförmedlingen. För en person som bedöms ha förmåga att arbeta oavsett funktionsnedsättning finns olika stöd att få via Arbetsförmedlingen. Stöd som kan beviljas efter att en arbetsmarknadspolitisk bedömning är gjord.

Anders Eriksson, arbetsförmedlingschef norra Västerbotten

Ämnen du kan följa