Jag har ett enkelt förslag – åtgärda korsningen

Skribenten anser att cykelöverfarten vid korsningen Lasarettsvägen/Norra Järnvägsgatan bör konstrueras om.
Skribenten anser att cykelöverfarten vid korsningen Lasarettsvägen/Norra Järnvägsgatan bör konstrueras om.

Tycker mig se en ökande trafikmängd på stadens gator, har funderat på om det uteslutande beror på de i många fall obefogade hastighetsbegränsningar som införts inne i "byn". De har givetvis en viss inverkan och då i samband med de flaskhalsar som kommunen uppfört, så jag misstänker att problemet kommer att eskalera i framtiden.

Insändare 12 september 2021 17:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men jag skulle i alla fall vilja komma med ett enkelt förslag som skulle kunna lätta på trafiksituationen lite grann i en av stans mest trafikerade korsningar, fyrvägskorsningen Norra Järnvägsgatan/Lasarettsvägen. I anslutning till denna korsning finns ljusreglerade övergångsställen på båda vägarna. 

Till dessa kommer av någon outgrundlig anledning en ljusreglerad cykelöverfart, diagonalt över båda vägarna, vilken vid varje gång någon ska använda den stoppar trafiken på båda vägarna. Därigenom skapas ett längre stopp för biltrafiken vilket medför större avgasutsläpp. Har även upplevt att det finns gående som tycker att det är en lämplig överfart även för dem, vilket upplevs som en trafikfara när tiden inte riktigt räcker till för gångtrafik på den relativt långa överfarten.

Så för en effektivare och säkrare trafiksituation bör denna diagonalkorsning tas bort. Cyklande och gående hänvisas till de två befintliga övergångsställena.

A.J

Ämnen du kan följa