Jag är tacksam – men får kommunen ploga igen utfarter?

Skribenten undrar om kommunen har rätt att ploga igen privata utfarter.
Skribenten undrar om kommunen har rätt att ploga igen privata utfarter.

Insändare 21 januari 2021 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag är så tacksam att ni ser till att vägarna fungerar, men när ni snöröjer så skottar ni även igen alla utfarter. Med tanke på all snö som kommit så är det stora vallar. Har sett att folk knappt kommit ut eller in från vanliga bostadshus på grund av att det är igenskottat framför ytterdörren. 

Min fråga är: Får man skotta igen framför utfarter? Tänker att om man är i behov av ambulans och de inte kan komma upp till huset på grund av höga vallar. Om de måste lämna bilen på gatan och ta sig över vallen med bår samt utrustning kan det innebära fara för liv och hälsa.

Eva

Svar direkt

Vid snöröjning försöker vi givetvis lämna så lite snö som möjligt vid infarter till fastigheter. Men under väderförhållanden när det kommer extremt stora mängder snö är utmaningarna stora, och det bildas olyckligtvis mer snövallar än vanligt vid infarter.

Vi prioriterar stora vägar, genomfartsleder och vissa gång- och cykelstråk. När det är klart röjer vi korsningar för trafiksäkerheten, breddar prioriterade gång- och cykelvägar för att slutligen bredda och städa kvartersgator. Detta tar minst tre dagar vid normala mängder snö, men vid extrema snöfall tar det naturligtvis betydligt längre tid. Uppstår det problem för räddningstjänst och utryckningsfordon gör vi naturligtvis omprioriteringar och löser situationen.

Tyvärr räcker kommunens externa och interna resurser inte till för att öppna infarter vid extremväder. Om vi skulle resurssätta plogresurser utifrån extremväder skulle kostnaderna för vinterdriften stiga avsevärt. Redan i dag jobbar vi med sparbeting för att försöka klara vår vinterbudget.

Jan Burlin, verksamhetschef gator och parker, Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa