Jag är livrädd – bygg cykelbanan nu

Svara på min fråga: Varför görs ingen gång- och cykelväg mellan Ersmark och Kusmark? Detta har varit på tal förr, men ingenting händer.

Insändare 13 september 2020 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag är livrädd för att ta en promenad eller cykla efter denna väg. Har vid tre tillfällen i sommar varit nära att bli träffad av bilar när folk envisas med att preja sig förbi mig vid möte. Det är bara tur att jag inte har blivit träffad eller hamnat i diket.

Samma sak vid promenad. Många är duktiga på att hålla ut och sänka farten, men lika många struntar i det. Måste det hända en dödsolycka innan något görs? Vem tar ansvar om något händer? 

Jag är så trött på att vara rädd när jag försöker göra gott för min hälsa.

Rädd om livet

Svar direkt

Vi har uppmärksammat bristen och har fört in den i vår bristlista och där gjort bedömningen att vi bör utreda detta vidare. Den har dock inte kommit med i den prioritering som gjorts för 2021. 

Visar utredningen att det behövs en gång- och cykelväg väg så är det upp till Region Västerbotten att prioritera in den i länstransportplanen. Så det är ingen åtgärd som Trafikverket själva beslutar om. I länstransportplanen för Västerbotten finns 100 miljoner kronor avsatta till åtgärder på väg 372. 

Trafikverket har tagit fram en så kallad åtgärdsvalsstudie och i den såg man ett behov av drygt 80 åtgärder. I dagsläget har man inte prioriterat vilka åtgärder som kommer att utföras. De medel som är avsatta räcker inte att åtgärda hela problemet.

Linda Stenlund, åtgärdsplanerare, planering region nord, Trafikverket


Ämnen du kan följa