Ja eller nej till kärnvapen i Skellefteå?

Skribenterna menar att ett ja till Nato i praktiken är ett ja till kärnvapen i Skellefteå. Bilden föreställer Natohögkvarteret i Bryssel.

Skribenterna menar att ett ja till Nato i praktiken är ett ja till kärnvapen i Skellefteå. Bilden föreställer Natohögkvarteret i Bryssel.

Foto: Olivier Matthys

Insändare2022-11-25 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Först. Regeringen har enbart sökt medlemskap i Nato. Riksdagen har ännu ej tagit beslut i frågan. Politiker säger allmänt nej till kärnvapen i Sverige. Men samma politiker säger samtidigt aningslöst gärna ja till svenskt Nato-medlemskap? Omöjligheten att balansera dessa två ståndpunkter gör det är så in i norden tyst bland högre beslutande samhällsbärare.

Fråga lokala politiker och andra högre samhällsaktörer. Accepterar du/ni kärnvapen i Skellefteå kommun?

Blir svaret förväntat Nej måste följdfrågan bli. - Vill du/ni att Sverige blir medlem i Nato?

Svaret ja till Nato-medlemskap, eller bara tystnad till svar, är bevisligen passivt godkännande till eventuell placering kärnvapen i vår vackra kommun.

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén klargör i en intervju 2022-11-01 att ”inga förbehåll mot Nato-kärnvapen finns”. Samt experter från FOI (Svenska totalförsvarets forskningsinstitut) konstaterade helt riktigt vid utfrågning 2022-05-11 att undantaget från kärnvapen för Sverige, likt för Norge och Danmark, endast gäller under ”normal fredstid”.

Begreppet ”normal fredstid” är oerhört viktigt. Regeringen ansåg tidigare i år att ”normal fredstid” ej längre råder. Rysslands krig mot Ukraina anfördes som bevis för akut hotbild även mot Sverige. Och mot Finland. Denna framförda hotbild användes sedan som argument för extra snabb och därmed säkerhetspolitiskt dåligt förankrad ansökan om svenskt medlemskap i Nato. Hotbild ersätter ”normal fredstid”. Vilket ger Nato tillstånd placera kärnvapen på svensk mark. Eftersom vår regering sökt Nato-medlemskap akut med motivering det ej anses vara ”normal fredstid” idag. Hänger Ni med?

Så. Vill våra lokala politiker och andra lokala höga samhällsaktörer ha Nato-medlemskap? I så fall accepterar de även kärnvapen på kommunal mark. I svar på ett medborgarförslag beslutade Skellefteå kommunfullmäktige 2016-03-22 dessutom att frågor kring eventuella kärnvapen i kommunen beslutsmässigt ”inte ligger inom den kommunala kompetensen”.

Ja till Nato medför acceptans till kärnvapen i Skellefteå kommun.

Nej till Nato är lika med nej till kärnvapen i Skellefteå kommun.