Integration kan bidra till norra Sveriges välstånd

Industrin i norra Sverige behöver ett snabbt tillskott av yngre arbetskraft och en bra integrationspolitik kan vara nyckeln till det, menar skribenten.

Industrin i norra Sverige behöver ett snabbt tillskott av yngre arbetskraft och en bra integrationspolitik kan vara nyckeln till det, menar skribenten.

Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Insändare2022-09-16 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu är valet i princip klart. Vi har hört hur partierna har käbblat om olika dagsaktuella frågor som höga bensinpriser och elräkningar samt hur medborgarna ska kompenseras ekonomiskt. Dessutom har de flesta politiker lagt skulden på invandringen när det gäller den så kallade gängkriminaliteten och att integrationen inte fungerar. 

Oppositionspartierna anser som vanligt att regeringspartiet inte har gjort någonting och har skuld till alla problem i samhället. Den enda gemensamma nämnaren i debatten har varit att något måste göras och att allt är invandrarnas fel. Sverigedemokraterna och Moderaterna har förvanskat statistik i syfte att beskylla invandrare att inte bidra till samhället eller att vi har invandringsrekord jämfört med andra länder. Kristdemokraterna har ivrigt hejat på dessa osanningar.

Migrationsverket å sin sida fortsätter att besluta om utvisning eller förvar av afghaner trots att myndigheten sedan mer än ett år tillbaka beslutat om verkställighetsstopp för den gruppen då det inte finns något säkert mottagande i landet. Gränspolisen meddelar samtidigt att de har 2 300 utvisningar som inte kan verkställas. Det innebär att det finns ett stort antal människor som lever i limbo eftersom de varken har tillstånd att arbeta eller rätt till ekonomiskt bistånd. Myndigheterna bidrar därför till att göda de problem som politikerna käbblar om.

Samtidigt rapporterar Dagens Nyheter den 8/9 i en artikel om att regeringens samordnare Peter Larsson och forskare Rikard Eriksson vid Umeå universitet anser att inflyttningen till norra Sverige dramatiskt behöver öka för att säkerställa den nyetablerade industrins behov av arbetskraft. Upp emot 100 000 personer behövs i de två nordligaste länen. Norra Sverige har sedan länge varit ett utflyttningsområde för etniska svenskar samtidigt som födelsetalen drastiskt har minskat. Det kommer snabbt behövas tillskott av yngre arbetskraft. Varken regeringen eller myndigheterna har dock någon plan för det ökade behovet till norra Sverige.

Civilsamhället däremot bidrar till integration av flyktingar genom sina olika insatser. Bland annat genomför Arbetskraftförmedlingen kampanjen REDO i mitten av september i syfte att förmedla lediga arbeten till exempelvis flyktingar som har möjlighet att få arbetstillstånd genom gymnasielagen (NGL).

Jag hoppas att kommande regering och opposition upphör med smutskastningen och diskussionerna kring dagsländefrågor. Istället måste partierna fokusera på större och viktigare frågor såsom att samlas kring en plan för integration av invandrare så att de kan bidra till vårt ökade välstånd i landet. Vidare behöver Migrationsverket nya direktiv för att i större omfattning besluta om uppehållstillstånd.

Ingemar Fryklund