Inget görs för att utjämna inkomstskillnaderna

Skribenten skriver om prisökningen på toapapper och "passa-på-flation".
Skribenten skriver om prisökningen på toapapper och "passa-på-flation".

Insändare 8 juni 2023 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inflationen fortsätter därför att många företag stannat kvar i sin prissättning trots att deras kostnader har minskat. Toalettpapper och blöjor är produkter som de flesta behöver. 

Häromveckan gjorde ekonomireportern i DN Carl Johan von Seth en sammanställning över flera företags vinster efter den senaste kvartalsrapporten. Företaget Essity som tillverkar bland annat toapapper och blöjor gjorde en så kallad prisdriven vinst på 36 procent. Den vinsten baserade sig inte på ökad försäljning utan på att priset på produkterna låg kvar trots minskade kostnader. Priset på toapapper ökade under inflationen med 35 procent och för blöjor var det 21 procent. Ett ord som kommer att bli använt i de här sammanhangen är "passa-på-flation".

Hyrorna höjdes i genomsnitt med 4,12 procent för hyresgäster, en anmärkningsvärt stor höjning. Löneökningarna fick ett nytt så kallat märke och landade någonstans kring 7 procent. Är du löntagare, hyresgäst, eventuellt skuldsatt och konsument av livsmedel och andra dagligvaror så kan du räkna med att få din köpkraft ordentligt nedsatt närmsta tiden oavsett vilka ekonomiska råd du följer och vilka ekonomiska akrobatkonster du lyckas utföra. Situationen är för många vad som kallas prekär.

Pensionärer, funktionshindrade, klienter med försörjningsstöd, sjuka, arbetslösa och långtidsarbetslösa och förstås ensamstående mödrar med småbarn är i lägen då samhällets hjälp behövs. Hos de här grupperna blir det ingen inkomstökning på 7 procent.
Bostadstillägg kan vara en lösning för somliga men det är bara det att alla som söker hjälp kan bo i olika kommuner och träffa olika handläggare som bedömer olika gentemot personer med egentligen samma behov.

Det är dåligt att Sverige inte på nästan 40 år har ansträngt sig för att skapa en trygghet som håller även i så kallade kriser också för så kallade utsatta grupper.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa