Ingen kostnad att låta staten garantera arbete åt alla

Jobb åt alla är ingen utopi. Jag har mycket länge funderat över absurditeten i att samhället anser sig ha råd att betala a-kassa, men inte ytterligare en liten slant och få värden producerade – som ger samhällsnytta. Behoven finns och resurserna – de arbetslösa – finns.

Insändare 18 juni 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Så här skulle det kunna se ut: Grundlagen säger att staten garanterar alla ett arbete. De jobb som staten skapar ska användas för att lösa samhälleliga brister som till exempel bättre järnvägsnät, bättre sjuk- och hälsovård, bättre skola, miljö- och innovationssatsningar, vidareutbildning, kultursatsningar, bostäder med mera.

Lönen för dessa jobb skulle kunna vara 150 kronor per timme. När den privata marknaden kan erbjuda högre löner så kommer antagligen folk att byta plats. Den statliga arbetsgarantin skulle kunna administreras av Arbetsförmedlingen och ersätta a-kassan samt försörjningsstödet. Folkhälsan skulle ta rejäla kliv uppåt. Medborgarna skulle ges framtidsoptimism. Samhället skulle börja blomstra. Myndigheters jakt på arbetslösa att söka jobb som inte finns, och all den frustration och ångest som kommer med detta, försvinner.

I dag är minst 17 procent av de anställda timvikarier, har visstidsanställningar eller har andra osäkra anställningsformer. De skulle få säkra och värdiga levnadsvillkor av staten. Om de privata företagen vill ha arbetskraft måste de kunna ge bättre villkor än det staten erbjuder. Har vi råd? Självklart kan Riksbanken tillskjuta pengar till allt som skapar samhälleliga tillgångar. Det som är märkligt är att vi har råd att inte nyttja det som samhället har tillgång till.

Arbetslösheten i Sverige är cirka 9 procent, till det kommer en icke mätt undersysselsättning. 42 procent av dem som är inskrivna som arbetssökanden får a-kassa som sammantaget betalar ut 14 miljarder kronor i stöd. Alla som söker jobb är inte arbetslösa, men för enkelhetens skull kan vi utgå från det nu. Om alla som var arbetslösa skulle få samma ersättning som dem som får a-kassa skulle det motsvara 35 miljarder kronor i utbetalningar. Den genomsnittliga ersättningen som betalas ut är 91 kronor per timme.

Låt säga att de arbetslösa ersätts med 150 kronor per timme när det får ett statligt garanterat jobb. Det skulle motsvara en utbetalning på 86 miljarder kronor. Av det återgår cirka 25 procent i källskatt till staten så nettoutbetalningen är 120 kronor per timme. Nu kommer efterfrågan att öka och därmed också momsinbetalningar. Att ge samhällsnyttiga jobb åt alla som vill ha det är ingen kostnad – det är en intäkt för samhället, eftersom det skapar värden som är högre än kostnaden.

Stanna upp och fundera vilken nytta som en arbetsgaranti skulle skapa och hur den skulle kunna utformas!

Åke Paulsson Östanbäck

Ämnen du kan följa