Ingen biologisk mångfald på Morö Backe

Insändarskribenten tycker att delar av Morö Backe börjar likna kalhyggen.

Insändarskribenten tycker att delar av Morö Backe börjar likna kalhyggen.

Foto: Hans Berggren

Insändare2022-03-03 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det avverkas överallt på Morö Backe, man glesar ut så att det blir närmast kalhyggen. Stora fina barrträd fälls och även björk och rönn Inga skogsdungar får finnas kvar det finns snart ingenstans för fåglar och insekter att hålla till.

Tanken på den biologiska mångfalden existerar inte det talas så mycket om den men inget görs i praktiken. Först har vi ett stort kalt stentorg utan en blomma, nu får vi inte ha några skogsdungar kvar heller.

Visst måste det bli en ändring på detta. 

Brittmarie Sandberg