Inflationen är alltid relativ

Skribenten resonerar kring inflation och matpriser.

Skribenten resonerar kring inflation och matpriser.

Foto: Jens Ökvist/Frilans

Insändare2023-12-23 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi sitter alla i samma båt, priset på livsmedel har de senaste två åren ökat närmare 25 procent enligt matpriskollen. Den totala löneökningen för samma period har varit cirka 7 procent. Det är såklart en kraftig reallönesänkning för dom flesta, men den drabbar oss väldigt olika.

Matkostnaden för ett ensamhushåll beräknas nu vara cirka 3 500 kr/månad enligt konsumentverkets hushållsbudget, så prisökningen under dessa två år är i runda slängar 700 kr/månad för en vuxen person. Och gör vi då ett snabbt överslag, förenklar det lite och utgår ifrån att alla har fått lika mycket i löneökning men räknar matkostnad i relation till disponibel inkomst. Då får vi följande resultat.
Om man idag har en nettolön på 20 000 kr/månad så har matkostnaden som del av inkomsten ökat från 15 procent till 17,5 procent på två år. 

Den som tjänar bättre, och nu får 30 000 kronor i börsen, har under samma period fått en relativ prisökning från 10 procent till 11,6 procent för månadens matkassar. Och om vi tittar på de riktigt välavlönade, de som tar ut 50 000kr/månad efter skatt, så ser vi att matkostnaden bara har stigit med en ynka procent, från 6 procent till 7 procent av den disponibla inkomsten.

Nu är ju maten bara en av alla kostnader som ökat under de senaste åren, men det är en kostnad som man inte kan välja bort. Så tänk på det när diskussionen är igång, inflation är alltid relativ. För några betyder den en ständig jakt på extrapris, för andra bara ett lite kortare besök i delikatessdisken.