Incidenter och olyckor vid bussgaraget

På kort tid har jag råkat ut för två tillbud vid Skellefteå buss depå på Hedensbyn.

Insändare 1 mars 2022 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Min åsikt angående Skellefteå buss anställda förare är att de behärskar att framföra en buss i linjetrafik. Jag har misstagit mig rejält och berättar här varför jag ändrat åsikt. 

Skellefteå buss garage för bussar ligger vid Lagergatan på Hedensbyns industriområde. En grind spärrar av garagets utfart mot Lagergatan. All trafik som passerar garageutfarten har företräde före de bussar som svänger ut på gatan. 

Detta enkla faktum – som även ett barn inser – är absolut inte en självklarhet för företagets anställda bussförare. Vid två tillfällen under cirka en månads tid har bussföraren inte brytt sig det minsta om att jag kommer körande i min bil. Föraren har helt enkelt fortsatt köra ut och upptagit hela körbanan när han svänger vänster. Första gången hamnade jag i höger dikeskant och bemöttes med ett hånflin från föraren. Andra gången skedde fredagen 18 februari och jag blev rejält utskälld av föraren för att jag spärrade vägen med min bil. 

Mellan dessa händelser fick en bilförare föras till sjukhus för skador han ådrog sig i kollisionen när bussen bara svängde ut från garaget utan att stanna. 

Enligt min bedömning har förarna det största ansvaret för att de inte följer trafikreglerna. Arbetsgivaren Skellefteå buss har också ett ansvar om de anställer förare som inte kan köra buss. Det jag hoppas på är att de förare som åsamkat incidenter och trafikolyckor utanför bussgaraget sägs upp med omedelbar verkan. Alternativt vidareutbildas och får lära sig hur det går till att köra ut från garaget på ett säkert sätt. 

Carl Boström

Svar direkt

Vi vill börja med att beklaga om de incidenter ni råkat ut för kring vår depå och självklart ska våra förare tillämpa gällande trafikregler.

Att utföra persontransporter med buss är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap, skicklighet och uppmärksamhet. Förutom busskort måste chaufförerna ha yrkeskompetensbevis (YKB) som löpande uppdateras. Vi har numera högre krav i rekryteringsprocessen, längre introduktionsutbildning och även Svensk kollektivtrafiks certifieringsutbildning.

Vårt mål är noll incidenter och det jobbar vi för på många olika sätt; genom utbildning, samverkan med utbildare, analys av orsaker vid incidenter samt återkoppling från chef till chaufför efter incident. 

Därför är det oerhört viktigt och vi skulle uppskatta om ni tog kontakt med oss direkt en liknande incident inträffar. Det underlättar vårt utredningsarbete som föranleder eventuella åtgärder mot inblandade parter.

Med vänliga hälsningar

Kristoffer Hedenström, trafikchef, Skellefteå buss


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa