I krig styr USA europeiska Nato

Sveriges överbefälhavaren Micael Bydén och Natos chef i Europa general Christopher G. Cavoli SACEUR på Folk och Försvar i Sälen.

Sveriges överbefälhavaren Micael Bydén och Natos chef i Europa general Christopher G. Cavoli SACEUR på Folk och Försvar i Sälen.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Insändare2023-08-04 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

År 2020 fanns 63 000 amerikanska soldater i Europa. (FOI: Väpnad solidaritet – USAs militära närvaro i Europa fram till 2020). General Christopher G. Cavoli blev den 4 juli (USA:s nationaldag) 2022 utsedd till befälhavare för detta USAs väpnade styrkor i Europa. I den rollen direkt underställd USAs försvarsminister. 

Men på samma dag , 4 juli 2022, blev Cavoli även utsedd till högste befälhavare för Natos operativa kommando i Europa. Via sin befattning SACEUR, Supreme Allied Commander of Europe. I rollen som SACEUR har Cavoli i krigslägen i praktiken även befäl över hela Norden inklusive svensk ÖB och svensk försvarsminister. Befattningen som SACEUR innehas alltid av en officer från USA:s väpnade styrkor. 

Vi tror idag att Natos generalsekreterare Stoltenberg är någon slags befälhavare om krig bryter ut. Men om krig från svensk mark bryter ut mellan Nato och Ryssland är det inte Stoltenbergs civila bedömningar utan general Cavolis militära bedömningar, godkända av USA:s försvarsminister, som avgör fortsatta händelseutvecklingen.

Vad som är oroande och farligt är således general Cavolis dubbla roll som direkt underställd USAs försvarsminister och på samma gång operativ chef för ett Nato i Europa i krig.

Många är oroade över att med Nato-medlemsskap måste svenska soldater delta i Natos krig utanför Sverige? Jag är säker på att oron borde vara större för att Nato-krig riskerar bryta ut från och på svensk och nordisk mark mot Ryssland. Med militära motsvar som kommer kräva inte amerikanska utan nordiska civila offer. Det är den utvecklingen, inte oron för ryskt anfall idag, som gör att svenska civila beredskapen nu håller på att ses över.

USA kontrollerade Natos östutvidgning är snart avslutad. Ukraina var väntat scenario för Pentagon. För ett USA–styrt Nato är nordisk "glesbygd" perfekt utgångsplats för nästa steg. Som mycket väl kan bli ett militärt anfall. Nato i östra Europa idag är ett offensivt Nato långt ifrån Nato 1990.