Hyrläkare med annat än etik och moral för ögonen

Skribenten är kritisk mot systemet med hyrläkare och hur det utnyttjas.
Skribenten är kritisk mot systemet med hyrläkare och hur det utnyttjas.

Insändare 23 mars 2023 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur många ska dö, hur många ska få men för livet för att hyrläkare vill tjäna stora pengar? Finns det ingen etik – "Den systematiska reflektionen över mänskliga värderingar och handlingar och motiven för dessa" – och moral – "Rör människans praktiska och faktiska handlande. Det är alltså den handlande personen eller personens konkreta handling som är moralisk eller omoralisk". Läkarförbundets etiska regler.

Läkaren ska i sin gärning alltid ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta.Läkaren ska efter bästa förmåga bistå människor i medicinsk nödsituation. Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på patientens rätt att bestämma över sig själv. Läkaren ska avhålla sig från påträngande marknadsföring och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin person och läkargärning. 

Fy skäms på er att ni tänker bara på att tjäna mycket pengar och leva ett lyxigt liv istället för att tänka på patienternas liv.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa