Hyresvärdarnas orimliga krav på höjningar måste stoppas

Det bästa vore att ge politikerna makten över hyresmarknaden så att hyrorna håller sig på en rimlig nivå.

Insändare 20 oktober 2022 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Aftonbladet av den 14 oktober kunde vi läsa Zina Al-Dewanys ledarkrönika där hon talade om för oss hur fastighetsjätten Wallenstam hanterat elpriserna. Wallenstam och det energibolag som han anlitar valde att höja eltaxan med 650 procent(!). Från 40 öre per kWh till 300 öre. Vad jag förstår så har Wallenstam mest fastigheter i södra Sverige då rapporterna om koncernens vinster kommer från Svenska Dagbladet och Göteborgsposten. Ett företag som Wallenstam är inte fattigt. Vinsten för Wallenstam var för andra kvartalet i år 1 042 miljoner kronor.

Hyresvärdarnas krav i kommande och pågående förhandlingar är 10 procents höjning (!) men egentligen vill de ha 20-25 procents höjning. Det här kravet anser jag borde stoppas redan i sin linda. De flesta normalt tänkande människor förstår att detta är orimliga
krav.Det är inte bara världsläget som har orsakat de här höjningskraven. Ägarkoncentrationen inom fastighetsbranschen har också gjort sitt.

Utförsäljningarna av allmännyttan är också en orsak. Vi ser detta även i Skellefteå och i andra Norrlandskommuner. När kommuner börjar sälja ut sitt fastighetsbestånd för att kunna finansiera renoveringar och byggande av nya egna fastigheter då är något väldigt fel. På sikt urholkar det kommunernas ekonomi och än värre så utelämnas hyresgäster till stora fastighetsägare med som prioriterar höginkomsttagare som hyresgäster.

Hyresgästföreningen gör överlag ett bra arbete trots interna styrelsekonflikter och mystiska uteslutningar vars orsaker är väldigt oklara. Men den verkliga makten över hyresmarknaden borde i demokratins namn egentligen politikerna ha om det ska vara en rimlig hyresnivå även för ungdomar, pensionärer, sjuka och arbetslösa.

Olov Wikström, Skellefteå


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa