Hur tänker kommunen om skola och förskola i Kåge?

Skribenten funderar kring skola och förskola i Kåge och får svar direkt.
Skribenten funderar kring skola och förskola i Kåge och får svar direkt.

Insändare 13 februari 2024 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kåge växer, Skellefteå kommun bygger bostäder som aldrig förr. Vilket är väldigt kul och spännande. Men hur tänker kommunen kring förskola och skola? Idag är alla förskoleplatser fulla och barn blir placerade i byar utanför alternativt i Skellefteå. 

I många år har det sagts att skolan är för liten för det antal elever som går där. Trots detta är ingen åtgärd gjord. På kommunens hemsida gör man reklam för en kommun som är enkel att bo i och att närhet till allt skapar ett enkelt livspussel. Detta är långt ifrån verkligheten.

Bekymrad

Svar direkt

Vi ser att det finns ett behov av ökad kapacitet i Kåge och Kåge förskola planeras att öppna igen från hösten 2024. Kommunfullmäktige har satt av pengar i investeringsbudgeten för utökning av både förskole- och skolplatser, och delar av investeringsbudgeten ska användas i Kåge. 

När det gäller nya enheter spelar många faktorer in – allt från flyttmönster bland invånarna till hur möjligheterna ser ut att försörja nya enheter med personal och att det finns lämplig mark att bygga på. I förskolan och grundskolan strävar vi efter att möta upp den snabba utvecklingen i Skellefteå kommun, men i vissa områden ökar befolkningen snabbare än vad vi hinner bygga för.

I fallen där en vårdnadshavare sökt plats på en förskola – eller i ett område – som uppnått sin fulla kapacitet, kommer barnet bli erbjuden plats på en förskola så nära hemmet som möjligt i enlighet med skollagen. Därav har vissa barn i nuläget erbjudits plats i byarna omkring Kåge eller i Skellefteå.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa