Hur ska vi få en tryggare arbetsmiljö utan hot och våld

Har Skellefteå kommun någon plan för oss som jobbar inom socialpsykiatrin?

Insändare 12 september 2022 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förekomsten av droger samt hot och våld har ökat avsevärt. Ska vi som personal verkligen riskera vårt liv för den ynka lönen vi har?
Vi kan drabbas hårt , både på jobbet men även privat , genom att ha en missnöjd brukare utanför vår privata ytterdörr, vilket har hänt.

Nej, ett rejält lönelyft, extra peng för hot och våld måste införas om vi inom socialpsykiatrin ska vilja, orka och våga vara kvar.

Boendehandledare

Svar direkt

Det kan vara tufft att arbeta inom socialpsykiatrin, jag vill inte sticka under stol med det. Nolltolerans mot hot och våld ska råda för alla kommunens verksamheter och medarbetare. Trots det händer det att hot och våld förekommer på våra arbetsplatser. Ofta handlar det då, precis som du beskriver, om utåtagerande beteende hos en brukare. En brukare som inte fullt ut kan ta ansvar för sina handlingar.

Vi har våra planer som ska förebygga att hotfulla situationer uppstår. Bland annat den handlingsplan som varje enskild verksamhet ska ta fram, samt den genomförandeplan som finns på individnivå. Med den högre risk för hot som kan finnas inom socialpsykiatrin är det oerhört viktigt med bra rutiner på arbetsplatsen för att skapa trygghet och säkerhet för medarbetarna. Utbildningen i lågaffektivt bemötande är ännu en pusselbit i det förebyggande arbetet.

Och på grund av de utmaningar som arbete med dessa brukare för med sig, behöver vi återkommande utvärdera formerna för hur vi arbetar och om våra verksamheter fungerar som det är tänkt.

Men som sagt, det är ett tufft jobb. Och när det som inte ska hända ändå händer, finns tydliga rutiner och flera möjliga åtgärder för att hantera det, och för att ge den drabbade medarbetaren rätt stöd.

Utifrån det du skriver skulle jag önska att du, tillsammans med din närmaste enhetschef och dina kolleger, får i gång ett samtal om hur ni kan få en tryggare arbetsmiljö. Och kanske behöver ni stöd i detta av någon utanför er verksamhet. Det stödet finns att få.

Cecilia Lundberg, verksamhetschef, socialpsykiatri

 


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa