Hur ska man ta sig ut ur kulturhuset vid en brand?

Säkerhetstänket i Sverige ligger på hög nivå men har verkligen sina svagheter.

Insändare 5 mars 2022 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur är det tänkt man ska ta sig ut från vårt nya fina Sara kulturhus. Man kan bara traska in, ta hissen upp. Men sen då? 

De flesta besökare tänker nog aldrig på att nåt kan hända. Men som vi vet kan det hända olyckor. De som varit med om att elden kommit loss vet hur otroligt snabbt och chockartat eldhanen beter sig. 

I många år hade hemvärnet övningar i speciellt uppbyggda små hus där man fick träna att släcka bränder. Vi hade tidigare danshaket Tre trappor, tre trappor ner med en kringelkrokig reservutgång genom ett garage och en hiss som inte får användas vid brand. Hur tänker våra myndigheter? 

Myndigheter slår till mot småsaker, men jag tycker att de borde fokusera mer på verkliga faror. Att Sara är gjort av trä är knappast problemet, det är när det händer något som är frågan. Rökutveckling, hur tar man sig ut? Vid brand får väl inte hissarna användas. Vi har resurserna, det har vi noterat när huset byggdes. Finns liknande resurser redo vid brand?

Efterlyser allmän upplysning i brandsäkerhet och i synnerhet just nu för Sara kulturhus.

Fundersam

Svar direkt

Sara kulturhus betecknas av många som en byggnad i världsklass. Vi från räddningstjänsten som haft insyn i byggnaden ända från ritbordet, kan konstatera att även det byggnadstekniska brandskyddet håller världsklass. Nu när byggnaden är färdig är det räddningstjänstens ansvar att utöva tillsyn och kontrollera att byggnadens ägare och verksamheterna i byggnaden tar hand om och förvaltar detta brandskydd.

Sprinkler är den mest effektiva brandskyddsåtgärden. I Sara finns det förstås en sådan, som dessutom är byggd på ett sådant sätt att den är extra tillförlitlig. Även om sprinkleranläggningen inte skulle fungera – man bör veta att tillförlitligheten statistiskt sett är 99 procent för svenska sprinkleranläggningar – så är huset byggt på ett sådant sätt att utrymningssäkerheten är god.

Den höga delen av byggnaden är utformad med två av varandra oberoende brand- och röksäkra trapphus för utrymning. Om det uppstår en brand i ett hotellrum, och om sprinkler och fläktsystem inte skulle fungera, så måste röken passera tre till fyra brandavskiljande partier för att nå fram till det trapphus där utrymning ska ske. Ett sådant scenario är svårt att ens föreställa sig, men även i det läget har räddningstjänsten goda möjligheter att ventilera och säkra det så viktiga trapphuset.

Byggnaden är också försedd med en särskild räddningshiss. Den är främst avsedd för att underlätta räddningstjänstens brandbekämpning, men med stöd av räddningstjänsten kan den förstås också nyttjas för att hjälpa dem som inte kan använda trapphus ut ur byggnaden. Brandlarmet i byggnaden skickas automatiskt vidare till räddningstjänsten, som i normalfallet är på plats inom fem minuter.

Som kuriosa kan nämnas att alla träväggar som man kan se inne i huset är behandlade så att de faktiskt har en högre brandklass än vad som normalt krävs i den här typen av byggnad.

Daniel Haarala, enhetschef räddningstjänsten


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Larm om brand i Skellefteå – handlade om vattenånga

Larm om brand i Skellefteå – handlade om vattenånga

Brand i elcentral skapade kraftig rökutveckling

Skelleftebo larmade om rökpelare – brann inte: ”Kanske handlade om morgondagg eller något”

Larm om bilbrand var krånglande batteri

Trafikproblem efter brand – gick inte att köra över järnvägen på flera ställen i Skellefteå: ”Ska vara åtgärdat nu”

Trafikproblem efter brand – gick inte att köra över järnvägen på flera ställen i Skellefteå: ”Ska vara åtgärdat nu”
Visa fler