Hur ska kommunen lösa lokalfrågorna i Boliden?

Angående familjecenter i vård- och omsorgsboendet Skogsbacken, Boliden. Ett familjecenter bli nog bra men hur har vår kommunledning tänkt?

Skribenten har funderingar kring kommunala lokaler i Boliden och får svar direkt.

Skribenten har funderingar kring kommunala lokaler i Boliden och får svar direkt.

Foto: Hans Berggren

Insändare2023-01-20 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ska ni stänga ner köket och lägga beslag på matsalen, den enda lokal där man kan träffas fler än tolv personer?  Och sen tänker ni ta ifrån oss den lilla lokalen "Kotten" där det anordnas små aktiviteter två gånger per vecka. Kan ni tänka er in i vad det betyder? 

Det klingar vackert när ni pratar om äldreboende. De ska trivas, må bra och så vidare. Jo pyttsan, i dag finns inget trivsamt dagrum där de kan träffas och umgås, de hyresgäster som har eget boende. 

Säker går det att hitta andra lokaler till familjecentret. Nu kära politiker och tjänstemän Tänk om tänk rätt.

Kajsalisa

Svar direkt

Tack för ditt engagemang och omsorg för de äldre i Boliden. Allra först vill vi skingra din oro gällande lokalen ”Kotten”, som inte planeras för något annat utan kan fortsätta användas till aktiviteter för de äldre. Under pandemin kunde dock lokalen av förklarliga skäl inte nyttjats till samlingar utan användes till vaccinationer.

När det gäller den planerade familjecentralen i Boliden så har Skellefteå kommun i samarbete med Region Västerbotten under flera år sökt efter passande ytor. En familjecentral är en viktig förebyggande verksamhet där mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst samlas i samma lokaler. De ska helst även ligga i anslutning till övrig hälso- och sjukvård. Det har varit utmanande att hitta en lösning eftersom det krävs tillräckligt många kvadratmeter som inte har funnits lediga i fastigheten.

På grund av svårigheter att bemanna restaurangen i Boliden och då lokalerna skulle ha krävt stort underhåll, gjordes bedömningen att köket skulle flytta in sin matlagning till köket på Bolidenskolan. Lokalerna som restaurangen är i nu blir då tillgängliga för familjecentralen. Kommunen har i alla verksamheter uppgift att förvalta våra skattemedel på ett ansvarsfullt sätt. Dessa av varandra oberoende verksamhetsförändringar möjliggör just det.