Hur ska kommunen hindra att kräftpesten sprids?

Insändarskribenten undrar hur man ska förhindra att kräftpest sprids under bygget av Karlgårdsbron och får svar direkt.

Insändarskribenten undrar hur man ska förhindra att kräftpest sprids under bygget av Karlgårdsbron och får svar direkt.

Foto: Yvonne Rönngren

Insändare2022-06-20 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur har Skellefteå kommun säkerställt att maskiner och arbetsredskap som används I Skellefteälven vid bygget av Karlgårdsbron är sanerade för att inte sprida smitta och kräftpest från och till andra arbetsplatser?

Mikael

Svar direkt

Hej. I Skellefteå kommuns miljötillstånd för Karlgårdsbron, regleras hur arbetet i älven får utföras, bland annat med avseende för risk för kräftpest.  I domen finns villkoret att: ”För att undvika spridning av kräftpest ska arbetsmaskiner och annan utrustning som använts i andra vattenområden rengöras genom torkning, tvättning eller frysning innan de används i Skellefteälven.” 

Detta ansvar har skrivits in i kontraktet med entreprenören som åtagit sig att utföra arbetet enligt detta och övriga villkor som säkerställer miljöhänsyn i projektet.

Med vänliga hälsningar, Karin Degerfeldt, projektchef Skellefteå kommun.