Hur ska kommunen hindra att kräftpesten sprids?

Insändare 20 juni 2022 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur har Skellefteå kommun säkerställt att maskiner och arbetsredskap som används I Skellefteälven vid bygget av Karlgårdsbron är sanerade för att inte sprida smitta och kräftpest från och till andra arbetsplatser?

Mikael

Svar direkt

Hej. I Skellefteå kommuns miljötillstånd för Karlgårdsbron, regleras hur arbetet i älven får utföras, bland annat med avseende för risk för kräftpest.  I domen finns villkoret att: ”För att undvika spridning av kräftpest ska arbetsmaskiner och annan utrustning som använts i andra vattenområden rengöras genom torkning, tvättning eller frysning innan de används i Skellefteälven.” 

Detta ansvar har skrivits in i kontraktet med entreprenören som åtagit sig att utföra arbetet enligt detta och övriga villkor som säkerställer miljöhänsyn i projektet.

Med vänliga hälsningar, Karin Degerfeldt, projektchef Skellefteå kommun.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa