Hur satsar Skellefteå kommun på framtidens äldreboende?

Antalet äldre bara växer och man blir orolig när man tänker på kommande behov av vård och boende.

Insändare 8 maj 2022 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lördagen den 30 april läste jag en bra insändare i Norran om Vad används våra skattepengar till i Skellefteå kommun?” skriven av Aina Holmgren. Men jag har inte sett någon kommentar från våra politiker eller någon av cheferna inom kommunen. Jag vill nu ställa ett antal frågor om äldreboendet i vår kommun. Jag tillhör gruppen äldre som funderar mycket på hur kommunen har planerat för vår ålderdom.

Antalet äldre är på väg att öka dramatisk. Inom 20 år förväntas antalet personer över 75 år öka från dagen 900 000 till cirka 1 400 000 personer. Det kommer att innebära rejäla påfrestningar i form av ökat vårdbehov och anpassat boende.

Hur många vård- och omsorgsplatser finns i Skellefteå kommun? Hur många skulle det behövas? Enligt mina beräkningar finns det 635 omsorgsboende lägenheter i Skellefteå kommun. Har Skellefteå kommun minskat sina ambitioner när det gäller äldreboende, på grund av sin kraftiga expansion och dyra byggnader?

Fakta: Bostäder för äldre – så ser läget ut. Utdrag av tabell från Boverket.

Kommun. Läget i dag. Balans om fem år.

Piteå. Läget i dag : Underskott. Balans om fem år: Nej.

Skellefteå. Läget i dag: Balans. Balans om fem år: Nej.

Umeå. Läget i dag: Balans. Balans om fem år: Ja.

Man blir orolig när man funderar på framtiden. Men jag hoppas att få ett svar från någon sakkunnig.

Doris & Jan Eriksson

Svar direkt

Skellefteå kommun har idag 917 platser för vård- och omsorgsboende (inklusive korttidsplatser, utredningsplatser och buffertplatser) som fördelas på 20 olika boenden runt om i kommunen.

Socialnämndens mål är att alla som har behov av plats på vård- och omsorgsboende ska erbjudas det. Under en längre tid, har alla äldre som fått beslut om plats på vård- och omsorgsboende kunnat erbjudas en plats direkt. I de fall det finns önskemål från äldre eller anhöriga på specifika platser försöker vi i den mån det går att tillgodose önskemålet.

Socialnämndens ambitioner har varit höga och kommer även fortsätta att vara höga. Vi följer årligen de befolkningsprognoser som görs på SCB och analyserar det framtida behovet av platser i kommunen utifrån dessa prognoser i kombination med tidigare statistik och erfarenheter.

Vår senaste Boendeplan har fastställt att vi under de närmaste åren kommer att behöva cirka 60 platser och på lite längre sikt cirka 120 platser fler än idag. I kommunfullmäktige har vi därför beslutat att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende med 60 platser på Lantmannagatan. Arbetet har redan påbörjats. På längre sikt planeras för att bygga ut med ytterligare 60 platser. Jag kan även tillägga att vi kan få fram 40–50 platser till i fullvärdiga lägenheter med kort varsel efter ombyggnationer.

Framtidens största utmaning för socialnämnden är kompetensförsörjningen. För att klara det behöver vi jobba för goda arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö för de som arbetar inom socialkontoret.

Socialnämndens uppdrag är att tillgodose tryggheten hos invånarna, säkerställa att de får en säker och jämlik vård, att de äldre får det stöd och den hjälp de behöver samt att de äldre har möjlighet att påverka och delta aktivt i samhällslivet.

Iosif Karambotis, socialnämndens ordförande, Skellefteå kommun


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa