Hur många mister sin plats i Skebos bostadskö?

Efter att ha blivit av med min plats i kön funderar jag över allmännyttans policy för uppdaterade personuppgifter.

Skribenten har frågor kring Skebos bostadskö och får svar direkt.

Skribenten har frågor kring Skebos bostadskö och får svar direkt.

Foto: Lars Eriksson

Insändare2023-02-18 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Beträffande allmännyttans policy –”Glömmer du att logga in inom 12 månader får du göra en ny registrering och börja samla poäng på nytt. Kontrollera samtidigt att dina personuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress) är aktuella.”

Detta hände mig (glömde uppdatera personuppgifter) efter ett långt sparande närmare bestämt sedan 2007 med aktivt sökande och uppdateringar till och från boende i Skebos fastighet mellan 2007–2019.

En fråga till Skebo är: Hur många som har stått i ert kösystem har tappat sin plats på grund av ej uppdaterade personuppgifter? Varför inte uppdatera ert system med att skicka ut påminnelser till era sökanden som står i kö när ”tiden håller på att rinna ut'” vad det gäller uppdateringar!? Borde inte vara ett problem i dagens digitala värld.

Ja visst ja, glömde att det finns inga tomma lägenheter och kölistan är lång så varför anstränga sig för att behålla gamla hyresgäster/sökanden?

Maria Lu, Skellefteå

Svar direkt

Inloggningskravet har funnits sedan vår bostadskö grundades och det kravet ser ungefär lika ut i andra allmännyttiga bostadsföretag. Kravet är att man behöver logga in minst en gång per år, har nödvändig inloggning ej ägt rum faller kontot automatiskt bort när tiden överskrids. Inloggningskravet är ett sätt att visa sig aktiv och är samma för alla i bostadskön. Vi har idag drygt 43 000 som står i vår bostadskö och utan denna "aktivitetsregel" skulle kön svälla och bli ohanterlig. 

Vi skickar ut flera påminnelser under de sista 30 dagarna som en extra service, dessa går ut via den korrespondens som personen själv valt, till exempel post eller mejl. Men det är inget vi rekommenderar att man förlitar sig på, brandväggar kan hindra mejl att komma fram, personen i fråga kanske inte är hemma och öppnar posten eller till och med flyttat och glömt uppdatera sina kontaktuppgifter hos oss. Det är därför alltid eget ansvar att måna om sina köpoäng och veta när det är dags att logga in och vara en aktiv sökande – det är vårt enda ”kö-krav” då vår kö för övrigt är helt gratis.

Självklart värnar vi om vår bostadskö, det är våra framtida kunder och potentiella Skelleftebor. Skebo har aldrig förut haft så många pågående nyproduktioner i gång samtidigt och vi bygger för att tillgodose behovet och önskemålen från er som står i vår bostadskö.