Hur kunde svärmor bli smittad två gånger?

Smittspridning av covid av medicinkliniken i Skellefteå. Ja, ni såg rätt. Det har hänt oss två gånger.

Skribenten undrar hur hennes svärmor kunde bli covidsmittad på Skellefteå lasarett och får svar direkt.

Skribenten undrar hur hennes svärmor kunde bli covidsmittad på Skellefteå lasarett och får svar direkt.

Foto: Gerth Hedberg

Insändare2023-01-31 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Första gången i somras då min svärmor blev exponerad för covid på medicinkliniken. Hon testades en gång innan hon skickades hem, vilket medförde att hon och fyra anhöriga insjuknade. Själv insjuknade hon så svårt att hon fick läggas in på nytt.

Den andra gången hände nu i januari. Min svärmor utsattes återigen av smitta, när hon var inlagd på medicinkliniken. Hon testades denna gång två gånger, innan hon skickades vidare till Anderstorp för utredning. Det tredje testet hann man inte ta för att se att hon verkligen var smittfri. På Anderstorp finns det ingen möjlighet till eget rum, så många sköra gamla utsätts då för smitta.

Slutsatsen är att medicinkliniken i Skellefteå med berått mod tvingas utsätta gamla och sköra för covidsmitta, därför att politikerna inte vill tillskjuta resurser. Är det verkligen så illa med sjukvården idag?

Else-Marie Vikström, Burträsk

Svar direkt

Börjar med att beklaga det som hänt din svärmor. 

Som jag uppfattar din insändare så har hon testats flera gånger hos oss och testen har vid de tillfällena utfallit negativa. Vi vet att inget test är hundraprocentigt men det är de tester som används nationellt och är svaret negativt så anses man ej vara bärare. 

Förutom testning så använder vi oss av hygienrutiner med skyddsutrustning och vid behov enkelrum för att skydda personen eller andra som vårdas inneliggande. Vi har olika infektionssjukdomar med olika smittsamhet (inte bara covid som är en av dem), detta försöker vi på bästa sätt förhålla oss till. Då virus finns i samhället finns det alltid en risk att smittas även utanför sjukhus. Vår ambition inom sjukhuset är förstås att minimera den risken, att utsättas för smitta av andra inneliggande men också av personal.

Det är ledsamt att läsa att din slutsats är att vi med berått mod utsätter gamla och sköra för risker när vi gör allt vad vi kan för att ta hand om, vårda och behandla våra patienter för allvarliga sjukdomar, båda gamla och unga.