Hur kommer framtidens vård i Norsjö att se ut?

Signaturen Åldrande funderar över framtidens vård i Norsjö och får svar direkt.
Signaturen Åldrande funderar över framtidens vård i Norsjö och får svar direkt.

Hur tänker ni när det gäller äldrevården och hur ska ni göra för att behålla kompetent personal?

Insändare 11 juni 2022 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Med en månadslön på knappt 25 000 kr för en undersköterska med elva år i yrket, sliter de för att ge patienter/boende den bästa skötseln, går in extrapass och tröstar och lyssnar. Stressar runt i bygden som hemtjänst och levererar mat till åldringar. Vilket tack ger Norsjö kommun dem? Fick de någon uppskattning förra året? Vart tog extrapengarna vägen som skulle stärka deras löner vägen?

Styrande i kommunen skärp er, snart finns ingen utbildad undersköterska kvar som kan svenska. Hur kommer det att se ut inom åldringsvården när ni själva behöver den?

Åldrande

Svar direkt

Att rekrytera och behålla kompetent personal är en stor utmaning och satsningar görs på olika sätt då personalen är vår viktigaste resurs. Kommunen deltar till exempel i äldreomsorgslyftet och har kunnat erbjuda utbildning och/eller validering till undersköterska på betald arbetstid. Norsjö kommun har dessutom mycket riktigt tillskjutit extra medel för att stärka undersköterskornas löner. 

I lönerevisionen 2022, som nyss avslutats, har kommunen gjort en särskild satsning på undersköterskor. Utöver ordinarie budlöner med individuell lönesättning har verksamheten haft ytterligare 0,3 procent att lägga ut samt en extra satsning med ett fast belopp om 1 000 kronor per månad för undersköterskor. Detta innebär att slutsumman av lönerevisionen för undersköterskor landat på cirka 6 procent i löneökning och medellönen för en undersköterska ligger på cirka 28 000 kr per månad. 

De extraanslag som beviljats för dessa satsningar är 2,2 miljoner kronor som även innefattar andra yrkesgrupper samt drygt 850 000 kr i en allmän pott. Dessutom kommer en extra engångsbonus till alla. Kommunen fortsätter nu blicka framåt och planera för kommande satsningar, för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommunstyrelsen ordförande Mikael Lindfors och Magnus Eriksson utbildning och omsorgsutskottets ordförande.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa