Hur jobbas det för att få hit fler flygbolag?

Skribenten undrar hur man ska fler flygbolag till Skellefteå och får svar direkt.
Skribenten undrar hur man ska fler flygbolag till Skellefteå och får svar direkt.

Till och från har vi i Norran läst att antalet passagerare ökar på Skellefteå Airport.

Insändare 13 februari 2024 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men, trots detta, så väljer både Ryanair och Bra att upphöra med sina flygningar till och från Skellefteå. Antagligen på grund av att de inte får någon lönsamhet på linjerna, eller? 

Skellefteå växer och det borde innebära fler resenärer. Eller är ökningen av passagerare främst chartertrafik? Inte bra när nu bara en aktör, SAS, blir kvar och kan diktera priset utan konkurrens. Hur jobbas det för att få hit fler flygbolag?

Hans Lindström

Svar direkt

Hej och tack för din fråga.

Skellefteå är som du vet en av de kommuner som växer snabbast i Sverige. Detta ställer givetvis höga krav på tillgänglighet så att alla människor som väljer att flytta till, jobba i, eller besöka Skellefteå ska kunna göra det, men ändå ha goda kommunikationer till omvärlden.

Skellefteå Airport är för närvarande den kommersiella flygplats i Sverige som växer snabbast och 2023 ökade trafiken med 80 000 resenärer varav cirka 60 000 var inrikesresenärer och cirka 20 000 charterresenärer.

Samtidigt saknas från och med april månad konkurrens på inrikestrafiken och orsaken till detta kan bara flygbolagen svara på. En utökning av flygbolag och frekvenser är en högt prioriterad fråga för oss då vi vet att många resenärer annars kan välja andra flygplatser, vilket urholkar vår marknad.

Att starta en flyglinje är svårt och kostar stora summor men jag lovar att vi jobbar mycket aktivt med att försöka få en utökad flygtrafik, fler flygbolag och flygoperatörer till Skellefteå så att näringslivets och privatpersoners behov av goda kommunikationer tillfredsställs.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa