Hur bli friskare när läkare gömmer sig på kontoret?

Det är en hopplös situation när man aldrig får träffa ansvariga doktorer inom 90 dagar.

Insändarskribenten saknar kontakt med läkare och tycker att de är för osynliga ute på golvet.

Insändarskribenten saknar kontakt med läkare och tycker att de är för osynliga ute på golvet.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Insändare2023-02-07 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag tycker att läkare, personal och sjuksköterskor, ska vara mer ute på golvet och inte vara så instängda på kontor och expeditioner och vara frånvarande. Då man är intagen på en institution inom sjukvården ska man få god omvårdnad och någon ska hörsamma en, oavsett vilket hälsotillstånd som man har och vad man än genomgår.

Detta är något som inte är så självklart. Läkarna sitter inne på sina kontor och har inte patientnära kontakt med dem som behöver det. Man säger att man är upptagen med någonting hela tiden.

Jag anser som invånare av detta land att man ska ha en respektfull och värdefull vård i Sverige, den ska vara tillgänglig ”utifrån dina behov och du ska vara delaktig i din vård”. 

Men det är ju hopplöst då man aldrig träffar någon ansvarig läkare inom 90 dagar. Detta är av en ohållbar situation och vårt samhälle ropar efter hjälp av kompetens för att sjukvården ska kunna utvecklas.