Hotet mot Sveriges säkerhet

Skribenten resonerar kring vad DCA-avtalet kan betyda för Sverige.
Skribenten resonerar kring vad DCA-avtalet kan betyda för Sverige.

Insändare 16 januari 2024 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Sveriges DCA-avtal med USA är det locket på av den media som i andra sammanhang framhäver sig som demokratisk röst för allmänheten. Det är farligt då det handlar om Sveriges framtida säkerhet.

Sverker Åström* sa en gång i tiden något som den svenska riksdagen ska ha i åtanke innan de godkänner avtalet. Sveriges strävan borde vara att undvika att väcka förväntningar hos den ena supermakten att vi skulle gå i krig med dem, men icke heller farhågor hos den andre att vi skulle gå i krig mot dem.

Det centrala i avtalet är att USA ges ”obehindrad” rätt att militärt använda 17 baser i Sverige och militärt flyg och fartyg får ”röra sig fritt på svenskt territorium”. Andra delar av avtalet stadgar att Sverige ska underlätta för USA-styrkor att använda annan mark, privat eller statlig, inklusive vägar, hamnar och flygplatser.

Enligt avtalet har Sverige det övergripande ansvaret för säkerheten för amerikanska trupper på svenskt territorium, men under ”exceptionella omständigheter” får USA agera ”bortom den omedelbara närheten” av militärbaserna för att upprätthålla och återställa säkerheten.

Amerikansk militärpolis får på så sätt användas ”i samhällen i närheten av militära anläggningar och områden där amerikanska styrkor befinner sig”. Här kan man fråga sig vad som händer om det blir demonstrationer mot att USA använder svenskt territorium i fientliga anfall mot annat land.

Det överordnade resultatet av DCA-avtalet är att USA nu ges fritt spelrum på svenskt territorium för stridsfordon, flyg, fartyg och även ubåtar. Vilket ingen svensk som värnar om svensk nationell frihet kan acceptera.

Avtalet finns på regeringens hemsida och det är inte för mycket begärt att Norrans redaktion studerar det för att informerar läsekretsen, som en del av det demokratiska uppdraget tidningen torgför i andra sammanhang.

*Sverker Åström (1915–2012) var Sveriges ledande diplomat under efterkrigstiden och en central figur för svensk neutralitetspolitik.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa