Högskoleutbildningar: ”Lärcentrum närmast en katastrof”

Lärcentrum i Skellefteå gör inte tillräckligt för att locka hit högskoleutbildningar.
Lärcentrum i Skellefteå gör inte tillräckligt för att locka hit högskoleutbildningar.

Skellefteås Lärcentrum organiserar kommunen via Vux, Vuxenutbildningen. Vux har lyckats väldigt bra med att få igång kurser inom yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning. När det gäller högskoleutbildningar är Lärcentrum närmast en katastrof.

Insändare 29 december 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som distansstudent kan du boka ett grupprum eller få hjälp med att få skriva en tenta. Lärcentrum skulle kunna göra så mycket mer. I dag finns många högskoleutbildningar som helt eller delvis genomförs digitalt.

Många unga människor flyttar från landsbygderna till högskole- och universitetsorter för att utbilda sig och de återvänder sällan, vilket försvårar för landsbygderna att attrahera kunskapsintensiva verksamheter. En annan kompetensmässig utmaning för landsbygderna är att möta de rekryteringsbehov som följer av en åldrande befolkning.

Tillgång till högre utbildning i det egna närområdet är en viktig faktor för näringslivets och den offentliga sektorns utveckling. Därför vill vi föreslå att med bättre resurser och kompetens skulle Lärcentrum kunna söka lämpliga utbildningsprogram och kurser hos Sveriges högskolor och universitet. Utbildningar som kan läsas digitalt och marknadsföra dem för kunskapstörstande Skelleftebor. Högskoleutbudet i Skellefteå skulle säkert kunna mer än fördubblas på det viset.

Med tanke på den utveckling som är på gång i Skellefteå så tror vi att många av Sveriges högskolor är intresserade av att få ge utbildningar i Skellefteå. Det bästa vore om studiegrupper i Skellefteå kunde få lokal handledning någon timme i veckan. Vi har sedan februari 2017 skrivit tre gånger till kommunen om detta, men har hittills inte fått gehör. Nu tycker vi det är dags att ta tag i frågan. Den är viktig för Skellefteå.

Jörgen Markgren och Olof Lindström, Skellefteå

Svar direkt

Vi på Vuxenutbildningen har jobbat hårt med att öka utbudet av yrkesutbildningar på gymnasial nivå såväl som på yrkeshögskolenivå.  Coronan har varit ett gissel för oss alla, men den har också lärt oss att det är möjligt att snabbt ställa om våra utbildningar till mer digitala lösningar. Just nu helt nödvändigt utifrån smittrisk, men framåt en möjlighet för våra elever och studenter att utbilda sig och samtidigt bo kvar där man trivs bäst. 

På Campus erbjuds i dag utbildningar av många olika slag, från nybörjarsvenska till möjlighet att läsa högre avancerade utbildningar. Här kan man läsa på distans, gå lärlingsutbildningar eller validera kunskaper för att smidigt komma vidare. De digitala kliv vi tvingats ta under detta år kommer att vara en stor tillgång för oss i den fortsatta utvecklingen av utbildningar på alla nivåer. 

Simon Dahlgren, verksamhetschef Vuxenutbildningen

Anna-Carin Östman, chef Skellefteå kompetenscentrum

Ämnen du kan följa