Hög tid för skogsbruket att ställa om

Insändare 14 december 2022 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi är helt beroende av friska ekosystem för vår överlevnad. En rik mångfald av arter är själva grunden för en väl fungerande natur, vilken samtidigt ger oss människor en lång rad varor och tjänster som exempelvis pollinering av växter, livsmedelsförsörjning och tillgång till mediciner. Ett ekosystem med bevarad biologisk mångfald står också emot klimatförändringar bättre.

Dagens svenska skogsbruk domineras av kalhyggen. Denna metod utarmar många arters livsmiljöer i en alltför hög takt, och har skapat en stor kris för den biologiska mångfalden i skogen. Dessutom har skogsbrukets fokusering på kalavverkningar och återplantering av homogena skogar skapat sårbara skogar, vilket innebär att skogsbruket måste ställa om för att anpassas till ett förändrat klimat. 

Nu är det hög tid att det svenska skogsbruket ställer om i grunden, och att skyddet av skog ökar. Skogsbruket måste anpassa sin verksamhet efter de gränser som naturen sätter.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa