Hemtjänsten – ”Nu ska man vara isolerad i smutsen”

När hemtjänsten drar ner på sina insatser finns det risk för att de äldre far illa, menar insändarskribenten.
När hemtjänsten drar ner på sina insatser finns det risk för att de äldre far illa, menar insändarskribenten.

1 december publicerades i Norran en artikel om hemtjänsten med rubriken ”Gult läge – prioriterar det viktigaste”.

Insändare 10 december 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Peter Näsström, verksamhetschef vid hemtjänsten i Skellefteå, uttalade sig: ”Vi drar ner på helgbemanningen och utför de nödvändigaste insatserna. Vi kan ta bort städ och sociala aktiviteter. Det skulle kunna vara promenader eller andra aktiviteter.” Men i det informationsmaterial som nu delats ut av hemtjänsten står att läsa: ”Insatser som kommer att påverkas är exempelvis städ, tvätt, duschning, ledsagning och avlösning”. Det står även: ”I detta tuffa läge är du som anhörig viktigare än någonsin! Vi kommer att vilja föra en dialog med dig, om du har möjlighet att göra mer för din anhöriga under en period”. Som vanligt ska jag som anhörig ta än mer ansvar. 

Det som kommunen förmedlar till dem som har hemtjänst och till oss anhöriga är något helt annat än det som står i artikeln. Är det Skellefteå kommun som inte vågar står för sina beslut? Eller vet inte verksamhetschefen vad beslutet innebär? Nu kommer man inte att få hjälp med tvätt, städ och dusch på okänd tid. Inte nog med att man som äldre ska hålla sig isolerad, nu ska man vara isolerad i smutsen också. För om man har fått beviljat insatser avseende tvätt-, städ- och duschhjälp så finns det en anledning till det – att man inte klarar det själv.

Vi anhöriga ska ju inte besöka våra äldre anhöriga, och framför allt inte vara så nära dem om vi nu träffas. Men hur hjälper jag min anhörige med dusch utan att vara nära? Jag har inte den skyddsutrustning som hemtjänsten har tillgång till, men ändå så lämpas ansvaret än en gång över på mig. Mina skattepengar verkar satsas på utköp av höga chefer istället för att se till att våra äldre får en någorlunda ren och dräglig tillvaro. 

Vill vi kommuninvånare att våra äldre ska vara isolerade och oduschade med smutsiga kläder och smutsigt hem? Skulle inte tro det.

Anhörig

Svar direkt

Beslutet att sätta verksamheten i gult läge är inget vi har fattat lättvindigt, utan är resultatet av en ansträngd situation. Det handlar om att vi måste säkerställa att vi alla har ansvar för att de får de mest grundläggande behoven av omsorg, mat och medicin tillgodosedda. Tyvärr på bekostnad av att annat får stå tillbaka.

Att skjuta på beviljade insatser är naturligtvis inte bra och inte något vi skulle göra om vi hade andra alternativ. Vi kommer hela tiden att sätta individens hälsa i första rummet, så i den mån vi skjuter på städning, tvätt eller dusch gör vi det på så sätt att hälsotillståndet inte riskeras.

Gällande vad man som anhörig kan göra för att stötta under den här perioden är det givetvis olika. Både vad man som närstående förmår och vad som är lämpligt ur ett smittskyddshänseende. Där tar vi gärna en dialog med dig som är anhörig för att resonera om vad som kan fungera för just er situation.

Peter Näsström, verksamhetschef, Skellefteå kommun

Sonny Bergmark, verksamhetschef, Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa