Hemtjänsten borde alltid ha skyddsutrustning

Insändare 4 maj 2020 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla säger att man ska skydda de äldre från corona, men när man hör hur personalen för hemtjänsten i Skellefteå upplever sin arbetssituation blir vi i riskgruppen oroliga för hur det verkligen fungerar för oss äldre i Skellefteå. 

Om personalen måste jobb utan skyddsutrustning riskerar de att smitta sina brukare, då borde faktiskt arbetsledningen se till att fixa den utrustningen för att skydda och lugna sin personal och brukare. Hemtjänstpersonalen borde ha tillgång till skyddsutrustning i förebyggande syfte. Följ Herrljungas exempel, de har infört visir som jämt ska bäras vid besök hos brukare. 

Personal inom hemtjänsten borde testas så att de inte sprider smittan. Vi brukare vill kunna lita på att hemtjänstpersonalen är friska när de besöker oss. De ansvariga svarar med att de följer riktlinjerna, men de borde försöka hitta ett sätt att lugna och skydda sin personal. 

Janne


Ämnen du kan följa