Hastighetssänkningen i stan – ett slag i luften

Insändare 7 oktober 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skellefteås styre har nu genomfört lägre hastighet för motordrivna fordon inom stadens centrum, man skulle kunna säga norr om Skellefteälven. Vissa delar har 30 och andra 40 kilometer i timmen, med motivering att minska utsläpp och olyckor. 

Under de hektiska timmar då många besöker centrum är det svårt att komma upp till en hastighet av 50 kilometer i timmen. Med andra ord gör denna sänkning ingen nytta trots att en stor del av de totala utsläppen sker under denna tid, alltså en åtgärd med mycket liten verkningsgrad. 

Vid dessa låga hastigheter blir varvtalet på fordonets bensin- eller dieselmotor avgörande för mängden utsläpp. Dagens bilar ger inget sänkt varvtal när man går ner från 50 till 30 kilometer i timmen, en del bilar ger till och med ett högre varvtal. Om man har samma varvtal vid 50 som 30 kilometer i timmen blir tiden i det tänkta området längre vid den lägre hastigheten och då blir det totala utsläppet större – tvärtemot det man önskar.  

Att sänka hastigheten för att förhindra olyckor för gående som stirrar ner i sina mobiler och bara går på är nog ej tillräckligt. För att komma tillrätta med det problemet behöver nog hela området bli helt fritt från fordon. Majoriteten av cyklisterna i denna stad struntar i de flesta trafikregler, vilket är en svår nöt att knäcka. Återigen är det fordonsfritt som är en del av lösningen, dock omöjlig så länge trafikregler negligeras. 

Socialdemokraternas skuta styres mot ett fordonsfritt centrum från Brännan till Hedensbyn, norr om Skellefteälven.
Frågan är vilka som skall bo i centrum, de billösa, bara dem som använder fötterna och cyklar eller något liknande? Vi bor i en landsända och i en stad vars area gör att bilen är en nödvändig faktor för att många ska få sin vardag att fungera.

Vänligen, rör ej söder om älven så vi kan handla på söder och använda E4 till eventuella besök på Solbacken. Då kan ni styrande ha ert stillastående centrum. 

Bilberoende 


Ämnen du kan följa