Har Länstrafiken för snäva marginaler i tidtabellen?

Skribenten funderar bland annat över Länstrafikens marginaler och får svar direkt. (Arkivbild)
Skribenten funderar bland annat över Länstrafikens marginaler och får svar direkt. (Arkivbild)

En frontalkrock med en Länstrafikbuss mellan Bureå och Ånäset är bara en tidsfråga.

Insändare 28 november 2023 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter bussolycka i Yttervik är det hög tid att se över hur bussarna framförs på sträckan söder om Skellefteå, framförallt på E4-sträckningen mellan Bureå och Ånäset med hastighetsgräns på 80 km/h och mötande trafik. Till att börja med är det snarare regel än undantag att busschauffören ligger på 100 km/h, insaktandes till 80 km/h vid varje fartkamera.

För egen del hade detta varit acceptabelt om det inte också vore för att en del busschaufförer genomför riskabla och ibland fullkomligt livsfarliga omkörningar för att hålla det egenuppsatta målet på 100 km/h. Jag har suttit med när bussen absolut skulle om en lastbil som körde 80 km/h. Efter det andra misslyckade omkörningsförsöket, varav det första nästan resulterade i krock, var flera passagerare skärrade och ropade i förskräckelse åt chauffören att avbryta sitt tredje omkörningsförsök.

Ett flertal andra gånger har bussen kört om både lastbilar och köer av personbilar på raksträckor som är för korta för att dessa långsamma omkörningar ska kunna genomföras (senast idag den sjätte november). Dessa andra gånger har det gått bra men endast för att det inte dykt upp någon bil eller lastbil som tvingat bussen tillbaka in i det högra körfältet. Risken för frontalkollision existerar dessutom ifall flyktvägen tillbaka skulle vara avstängd av en lastbil eller en kö av personbilar. Och med busschaufförer som till varje pris ska köra 100 km/h på 80-väg är det utfallet tyvärr bara en tidsfråga.

Länstrafiken i Västerbotten bör se över detta. Är det så att tidtabellerna lämnar alldeles för små marginaler är det väl bara att lämna större utrymme i dessa marginaler så att bussen kan framföras enligt den angivna hastighetsgränsen och slipper genomföra livsfarliga omkörningar.

Busspendlare Skellefteå-Lövånger

Svar direkt

För Länstrafiken i Västerbotten kommer säkerheten alltid i första rummet. Det är en skrämmande bild som du beskriver och absolut inget som kollektivtrafiken i länet ska förknippas med.

Vi anser inte att tidtabellerna har för små marginaler och för löpande dialog om anpassningar med de trafikföretag som utför trafiken. En chaufför som anser att tidtabellen är för snäv, ska prata med sin trafikledning så att synpunkten kan framföras till oss. 

Chaufförerna är alla yrkesutbildade och ska ha eget omdöme att anpassa hastigheten efter väglag och andra yttre omständigheter. Men om du ser eller upplever händelser där chaufförerna inte agerat på ett trafiksäkert sätt är jag tacksam om du rapporterar det till oss, så att vi kan följa upp den specifika händelsen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa