Hämtning av grovavfall – oseriös hantering av kommunen

Att ta betalt utan att utföra uppdraget med hänvisning att man inte lyckats skaffa en entreprenör som klarar uppdraget – det känns inte seriöst och skulle inte fungera i en konkurrensutsatt marknad.

Insändare 17 maj 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I närheten av Degermyran återvinningscentral finns det företag som borde ha kompetens att ta hand om grovsopor i tätorten. Skellefteå är en kommun med hög andel verksamheter i egen regi, med kapital bundit i fordon och byggnader samt med kompetens att utföra detta uppdrag bättre och energieffektivare än oss privatpersoner. 

Kommer nästa upphandling där man söker någon som kan samla in grovsopor i tätorten att sluta med samma resultat? Är det moraliskt rätt att ta betalt för en tjänst man ej utför? Är svaret på dessa frågor att kommunen än en gång utökar tätorten?

Nybliven tätortsbo

Svar direkt

En invånare som bor i en- och tvåfamiljshus betalar lite mindre än 105 kronor per månad i grundavgift om den har abonnemang källsortering. Då ingår det projektering, bygglov, utveckling av verksamheten, information och administration, avslutning och täckning, efterbehandling och kontrollprogram för deponier, miljöavgifter, tillståndsansökningar, internhyror samt räntor och amortering på investeringar med mera. Utöver det ingår även hämtning av grovavfall en gång per år. 

Eftersom grovavfallsinsamlingen ingår i taxan, men verksamheten inte lyckats få någon utförare har beslut tagits för andra lösningar för hantering av grovavfallet som till exempel byggnation av ÅVC-kort i Ursviken och Byske. Det för att öka tillgängligheten att själv lämna sitt avfall. Dessa investeringar är också en del i grundavgiften.

När ny upphandling genomfördes 2020 för centralorten och dess omnejd fanns ingen godkänd entreprenör som kunde ta det. Grovinsamlingen bygger på att någon entreprenör har fordon samt utrustning och kan nyttja dessa i sin ordinarie verksamhet samt ta enskilda uppdrag. Att avfallsverksamheten själva skulle köpa in fordon, utrustning samt personal för grovavfallsinsamlingen två veckor per år är inte realistiskt. Det skulle bli oerhört kostsamt och leda till höjda avgifter. Vår egen personal samt våra fordon täcker den ordinarie insamlingen av mat- och restavfall vilken, för centralorten och dess omnejd drivs i egen regi.

I ytterområdena där insamling av mat- och restavfall genomförs av entreprenör finns ett gällande kontrakt för grovavfallsinsamling till och med hösten 2023. Under perioden fram till dess får vi tid att utvärdera och fundera över vilken lösning vi ska tillämpa i framtiden. Någon ny upphandling kommer inte att ske under år 2021 eller år 2022.

Agneta Lantto-Forsgren, verksamhetschef avfall, Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa