Gymnasiebussen togs bort – nu tar resan två timmar

Läser om bussträngseln. Kunde man inte förutse att extra trängsel uppstår om man drar bort gymnasiebussar och hoppas på att alla ska rymmas på de vanliga bussarna?

När gymnasiebussarna togs bort fick många elever längre restid till skolan, menar skribenten.

När gymnasiebussarna togs bort fick många elever längre restid till skolan, menar skribenten.

Foto: Pär Lindström

Insändare2020-09-06 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varför togs anslutningsbussen klockan 07.20 från Östanbäck/Ostvik bort? Är det rimligt att behöva ta bussen klockan 06.25 när gymnasiet börjar först runt 08.20? Ger det en bra bild av kollektivtrafik inför vuxenlivet om resan till stan tar två timmar jämfört med en kvart i bilen?

Sätt in anslutningsbussar igen så både gymnasieeleverna och Kågeskolans elever tar sig till skolan inom rimliga tider.

Kvartstrafik i stan, men inte i byarna

Svar direkt

Skellefteå kommun följer, i samarbete med Länstrafiken och Skellefteå buss, dagligen resandestatistiken på bussarna. Vid läsårsstart varierar antalet resenärer mycket under olika dagar och tider. Förändringar i form av större bussar eller förstärkningsbussar sätts in där det är befogat och möjligt. Då arbetspendlare och gymnasieungdomar reser ungefär samma tider används resurserna maximalt.

För att fler ska kunna arbetspendla kollektivt genomfördes en förändring av kollektivtrafiken hösten 2019. Tyvärr ledde det till längre väntetid för en del gymnasieungdomar, så beslut togs om att sätta in extra bussar tills korrigeringar i tidtabeller kunde genomföras. Inför det här läsåret togs ett principbeslut att elevresor för gymnasieungdomar sker med allmän kollektivtrafik. De så kallade ”gymnasiebussarna” är nu linjelagda och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Eftersom gymnasieskolan i våras tog beslut om en utökning av gymnasieskolornas schematid, justerades även busstiderna till skolstart klockan 08.10. Alla bussar går därför in i centrala Skellefteå klockan 07.35, så att fler elever ska hinna med bussarna från centrumhållplatserna till skolan. Resande från Östanbäck/Ostvik kan välja att resa med linje 217 och byta till Byskebussen, linje 210, vid Ostvik E4 och då få förkortad restid eller att sitta kvar på bussen och åka från Kåge klockan 07.15 med ankomst i Skellefteå klockan 07.35.

Ansvariga för kollektivtrafiken håller för närvarande på att utreda om det finns möjligheter att utöka linjetrafiken i området, men en sådan utredning tar tid då det är många iblandade.

Det kommer inte alltid att finnas allmän kollektivtrafik anpassad till varje gymnasieelevs schema. Gymnasieskolorna, cafeteriorna och biblioteken är öppna och tillgängliga för eleverna mellan klockan 07.00 och 16.00. 

Lena Nilsson, chef för myndighet och nämnd vid utbildning och arbetsmarknad, och Robert Nyman, trafikchef, Skellefteå kommun.