Grundskolan – barnen skickas fram och tillbaka

Inför höstterminen i årskurs 6 fick vi i Stackgrönnan information om att våra barn två gånger i veckan skulle åka buss till Ursviksskolan för undervisning bland annat i språk, slöjd och musik.

Föräldrar till barn på Stackgrönnanskolan är besvikna över att barnen inte får gå på Ursviksskolan.

Föräldrar till barn på Stackgrönnanskolan är besvikna över att barnen inte får gå på Ursviksskolan.

Foto: Yvonne Rönngren

Insändare2021-12-22 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tidigare hade de åkt till Örjansskolan för undervisning i vissa ämnen. Informationen var bristfällig, men eftersom vi nu ingick i Ursvikens rektorsområde så antog vi att barnen skulle gå högstadiet i Ursviken – det verkade vara den enda rimliga förklaringen. Därför var vi inte särskilt bekymrade när vi i höstas läste i Norran att föräldrar i Yttre Ursviken, fullt förståeligt ska tilläggas, uttryckte oro för att deras barn skulle flyttas till högstadiet i Skelleftehamn. 

Någon vecka senare gick Henrik Bolin på Skellefteå kommun ut med att han inte tänkte ändra skolskjutsområdena så att dessa stämde överens med rektorsområdena. Beslutsfattarna hade bland annat lyssnat på vårdnadshavare och ville "inte fatta något förhastat beslut i detta utan att grundligt undersöka konsekvenserna" (Norran den 10 november). 

Ingen specifik information skickades ut till oss i Stackgrönnan och vi antog att våra barn skulle gå på Ursviksskolan om inget aktivt skolval gjordes. Varför skulle de annars ha blivit placerade där under sitt sjätte skolår utan möjlighet att välja? Ingen kan väl ha ansett att det skulle vara en bra idé att först flytta ett gäng tolvåringar från Örjansskolan till Ursviksskolan, bara för att ett år senare flytta tillbaka dem. 

Döm därför om vår förvåning och ilska när våra barn kom hem från skolan och berättade – inte helt utan ängslan – att de skulle gå högstadiet på Örjansskolan. Fortfarande saknades ordentlig information från kommunen. Något mejl om det fria skolvalet skickades ut, men inga möten eller annan kommunikation. 

Nu har vi ett par frågor till dig, Henrik Bolin: 

1. Då våra synpunkter aldrig efterfrågats undrar vi: anser du det är rimligt att fatta beslut endast baserat på ena sidans argument och resonemang? 

2. Anser du det är rimligt att Stackgrönnan-barnens rätt till trygghet helt nonchaleras när de skickas än hit än dit till olika skolor?

Under ett år bygger de relationer med personal, kamrater och skola i Ursviken utan erbjudande om att få fortsätta. Sedan dras mattan undan och de garanteras ingen plats i Ursviken längre. Det verkar som att både ett och annat "förhastat beslut" redan har fattats, och våra barn glömdes visst helt bort i den slarviga processen.

Föräldrar till Stackgrönnans årskurs 6

 Svar direkt

Det vi inom grundskolan övervägde att göra tidigare i höst var att synka de rektorsområden, som vi sedan något år tillbaka har delat in våra grundskolor i, med vår indelning av skolskjutsskolor för olika områden. I november fattade vi beslut om att inte göra någon sådan synkronisering och därmed inte heller någon förändring av skolskjutsskolor. Det betyder att Stackgrönnans elever har samma skolskjutsskola som tidigare, Örjansskolan.

Det möte som jag som avdelningschef hade med vårdnadshavare i Ursviken i oktober var på deras önskemål och handlade om att svara på frågor och funderingar som de hade. Jag lyssnar gärna på er också och kommer därför att bjuda in er som är vårdnadshavare till elever i årskurs 6 på Stackgrönnanskolan till ett dialogmöte.

Alla vårdnadshavare som har barn som går i årskurs 6 på en skola som inte har högstadium kommer också inom kort att få information via e-post om skolvalet i januari. Vi utgår, i enlighet med vad skollagen säger, i första hand från dina önskemål som vårdnadshavare när vi placerar elever, men om fler söker till en skola än vad det finns platser så träder vår indelning i skolskjutsskolor in. 

Henrik Bolin, chef avdelning grundskola