Gränsen är nådd – vi vill ha tillbaka vår spolade uteis

Insändare 23 december 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För två år sedan slutade kommunen att spola den fina skridskobanan ovalen runt Malmbacka. I år kommer vi inte att ha någon uteis att åka på i vårt samhälle. Det är en stor besvikelse. 

Vi är oförstående till varför vårt samhälle inte ska kunna erbjuda goda vinteraktiviteter. Det byggs multisporthallar och nya fina idrottshallar runt om i kommunen. Vi är inte vana vid utveckling av vårt samhälle snarare att det kommunala avvecklar – men det finns gränser! 

I dessa coronatider är uteliv något som ökat och vi är inte annorlunda i Boliden. Här vill vi också åka skridskor, leka och ha kul. Vi vill ha tillbaka vår uteis!

Förälder

 Svar direkt

Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att skapa goda förutsättningar för att våra invånare ska kunna ägna sig åt friluftsliv, idrott och rörelse för en aktiv fritid. Fritidsnämnden fördelar resurserna på ett sådant sätt att möjligheter ska finnas i alla serviceorter. 

I Boliden, till skillnad från de flesta andra serviceorter, har man tillgång till en ishall. Där finns möjlighet för allmänheten att åka skridskor, kika gärna in på Skellefteå kommuns hemsida för att se när hallen är tillgänglig för allmänheten.

Hans Pettersson, avdelningschef kultur och fritid


 
 
 
 
 
 
Kommentera
Ämnen du kan följa