Gott samarbete är alltid bättre än straffmetoder

Har tagit till mig nyheten om regeringens nya beslut gällande satsning på fler familjehem, mellantvång samt hur politiker och polis vill stoppa knarket i Skellefteå, detta gör mig både arg, förtvivlad och glad eftersom de är så olika.

Skribenten menar att regeringen och andra aktörer måste tänka om och förstå helheten. (Arkivbild)

Skribenten menar att regeringen och andra aktörer måste tänka om och förstå helheten. (Arkivbild)

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Insändare2023-04-17 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen måste tänka om och göra rätt, de är inte till för att uppfostra oss människor genom att tillsätta straffmetoder om vi inte lyder eller att ta våra barn ifrån oss samtidigt vill polis och politiker stoppa knarket i Skellefteå.

Vad som krävs är ett gott samarbete mellan de olika aktörerna inom dessa frågor, allt från BB till den vuxna individen, jag vill påstå att bästa hjälpen och insatserna vi människor kan både ge och få är rätt omvårdnad i sin helhet och där är inte mellantvånget eller lagen om vård av unga inräknat eftersom det inte är rätt väg.

För att kunna hjälpa och förstå måste de hjälpande aktörerna vara samspelta och förstå helheten från varje ärende de arbetar med eftersom vi människor är olika individer så måste vi lyssna, försöka förstå samt fatta bästa besluten för att hjälpa varje utsatt individ i de hela så betyder det att dessa individer stora som små lever under väldigt felaktiga förhållanden, har ett fel tänk, vissa kanske inte av olika anledningar kan eller har möjlighet att lämna denna tillvaro och då måste en lagändring ske till exempel LVH (Lagen om vård av hjälp) där myndigheter kan via tvång för att hjälpa, skydda eller rädda liv vara en hjälpande åtgärd till exempel olika sorters våld i nära relationer ex droger, fysisk/psykisk, ekonomisk, sexuell eller någon sorts handel med människor/vapen med mera för att skydda vuxen, barn och djur från en familjemedlem som orsakar ett medberoende för övriga familjemedlemmar.

Denna lagstiftning skulle kunna rädda många liv och tacksamheten skulle öka för olika myndigheter när de drabbade förstår syftet om att få rätt hjälp i en tid när de själva inte var i stånd att fatta rätt beslut själv över en ohållbar situation.

Att tvångsomhänderta barnen är helt fel väg att gå då ökar bara problematiken för barnen och de vuxna, ökande klyftor och missförtroendet för myndigheter allt från sjukvård, socialtjänst, dagis, skola, polis med mera, ett gott samarbete för att hjälpa är det enda rätta och då behövs även sjukvården på olika sätt såsom välutbildade psykologer som vet vad medberoende, ångest, depression, rädslor och drogberoende är för att få rätt stöd och behandling, alla vill vi känna att någon bryr sig om oss, känna trygghet, gemenskap och att vi har ett syfte, att vi duger som vi är.

Det bästa är att börja i tidigt skede om man ser avvikelser annars får man ta det så fort man upptäcker avvikelser och de viktiga är ärliga relationer uppriktighet till individerna/individen som behöver hjälp eller som själv pockar på uppmärksamheten på hjälp, med ärlighet, öppenhet och lyhördhet kommer man långt i goda samarbeten till hjälp.

Lagen av vård av unga (LVU), SIS boenden och tvångsvård såsom bältning hjälper sällan på ett positivt sätt därav anser jag att det bör förbjudas i sin helhet, finns oftast bättre sätt till hjälp åtgärder än tvång.

Tycker det är positivt om drogtester, även inräknat alkohol, kunde bli obligatoriska stickprover på alla skolor och arbetsplatser, även om vi öppet pratade om detta i alla offentliga miljöer för att på bästa sätt hjälpa varandra att få rätt hjälp för dessa missbruk som påverkar alla i ens omgivning. Alla har rätt att få rätt hjälp och fler chanser i livet.