Glöm inte de äldre när det byggs nytt

Inkludera alla skattebetalare och undvik ofrivilligt utanförskap.

Insändare 24 februari 2022 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med en dubbelsidig artikel i Norran ( den 16/2) beskrivs hur regionen uppmanar Skellefteå att bygga bra, hellre än fort. Intressant och välkommen strategi att bygga moderna och ändamålsenliga lokaler – när alla medborgare inkluderas.

Regionen har i ett års tid samlat in åsikter från företrädare från kommuner, bostadsbolag, byggbolag och andra aktörer. Hela artikeln belyser välbehövligt nytänk, till exempel att använda miljövänliga material, smart teknik, ytor för lek och andra utomhusaktiviteter, trafiklösningar med mera.

Skellefteås expansion och förändring är positiv och spännande. Med Sara kulturhus har stan fått ett dragplåster vida känt i världen. Att bygga hållbart och klimatsmart i trä bör vara en självklarhet, lika självklart är att planera bra boende för den äldre befolkningen. Ingenstans i artikeln omnämns den åldersgruppen och de specifika behov som uppstår när år ges till livet. Väl känt är att den äldre populationen ökar markant under kommande årtionde, inte bara i Skellefteå kommun utan i hela Sverige. Behovet av att bygga ändamålsenliga bostäder för äldre har aldrig varit större eftersom andelen som lever till de blir 90 eller 100 år ökar.

Regionen, kommunen, bostadsbolag och de byggbolag som planerar och skapar nya bostadsområden i Skellefteå med omnejd bör snarast genomföra marknadsundersökningar för ökad kunskap om äldres tankar på boende, vad hindrar en flytt till annat boende än nuvarande? Vilken form av boende lockar mest – seniorbostad, kollektivboende, trygghetsbostad, alla kommer inte att ha behov av särskilt boende, SÄBO.

Ett gott exempel är det svar som Skebos vd, Åsa Andersson, gav till insändaren ”Vart ska seniorer i Burträsk bo?” (den 16/2) – Skebo ska ta reda på vilka önskemål seniorerna har inför nybyggnation. Mycket klokt och bra initiativ av Skebo.

Utöka den möjligheten till alla seniorer, det kan bidra till att önskvärda flyttkedjor blir genomförbara.

Framtidstro för alla


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa