Genuspedagogik – förtroende för demokratin hotas

Att skattepengar läggs på genuspedagogik urholkar demokratin, menar skribenten.
Att skattepengar läggs på genuspedagogik urholkar demokratin, menar skribenten.

Insändare 27 november 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Insändarskribenten i Norran den 25 november som menar att satsning på genuspedagogik är mumbo jumbo sätter verkligen fingret på ett växande problem. Den här typen av satsningar urholkar människornas förtroende för demokratin och dess kärna. 

Demokratins kärna handlar om folkstyre och inte ett köpslående från partier i marginalen som vill få delar av sina politiska ideal genomförda. Detta genom att upplåta sina röster för att stödja ett maktsuktande parti som på så sätt kan stanna kvar vid makten. 

Vi ser det på riksnivå och vi ser det på vår lokala kommunalpolitiska nivå. Vi måste värna våra demokratiska värden och system. Det är den valda majoriteten som ska styra och inte partier i marginalen.

n´Anders

Ämnen du kan följa