Ge oss tid att förbereda oss för de nya sopkärlen

Skribenten har funderingar kring de nya sopkärlen som ska införas och får svar direkt.
Skribenten har funderingar kring de nya sopkärlen som ska införas och får svar direkt.

Nu har vi fått veta att det blir nya större sopkärl för oss villaägare snart. Det vore inte fel om vi fick veta måtten på dessa i god tid, för de är väl upphandlade redan?

Insändare 27 mars 2023 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många villaägare har begränsat med utrymme runt infart och entré och förvarar sina tunnor i cykelskjul eller har byggt särskilda förvaringsutrymmen med skyddande tak för sina tunnor. 

Nu har vi fått veta att tunnorna blir betydligt större, ge oss möjlighet att förbereda oss i tid för de nya tunnorna, tack.

Tom Tunna

Svar direkt

Det nya systemet för villaägare är en bit bort och kommer inte att genomföras förrän tidigast under senhösten år 2024. Upphandling av kärl är precis påbörjad. Men det kan absolut vara bra att börja tänka på placeringen av kärlen. 

Vill passa på att påminna om bakgrunden som är ett välkommet regeringsbeslut, det vill säga att kommunerna ska ansvara för insamling av förpackningar fastighetsnära. 

Det är två kärl som vardera är på 370 liter. Varje kärl är 110 centimeter högt, 75 centimeter brett och 95 centimeter djupt. Där kommer du att kunna lämna mat- och restavfall, förpackningar av papper-, plast-, glas- och metall samt returpapper. 

I god tid innan genomförandet kommer det att informeras och kommuniceras en hel del. Tillfällen kommer att ges där man både kan ställa frågor samt se och ”klämma” på de nya kärlen. 

På Skellefteå kommuns webbplats har vi en sida där vi kontinuerligt fyller på med information, frågor och svar om den kommande fastighetsnära insamlingen. Du hittar den på skelleftea.se/fni


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa