Ge driftstöd till tidningar som gör sin samhällsplikt

Eftersom nästan all tidningspress ägs av några stora koncerner som inte är intresserade av djupgående journalistik eller folkbildning, bör presstödet till dessa tidningar avvecklas.

Skribenten har en del ideér över hur presstöd ska fördelas.

Skribenten har en del ideér över hur presstöd ska fördelas.

Foto: Helena Landstedt/TT

Insändare2022-11-16 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Istället bör nya eller befintliga tidningar ges ordentligt driftstöd om de skapar och tillhandahåller högkvalitativt innehåll som speglar samhället från olika perspektiv. 

Dessa digitala tidningar ska vara intressanta, oberoende, granskande, ifrågasättande, utredande, visionerande, folkbildande och heltäckande. De skall särskilja sig markant från nuvarande dagspress, spegla en politisk mångfald, representera olika delar av landet, och vara gratis att läsa. 

Tidningarna ska drivas av erfarna journalister som kan sitt arbete, vara icke-vinstgivande och vara fria från reklam. Sverige skulle ha råd att finansiera minst två sådana tidningar med vardera 100 anställda. 

Varför är detta förslag så viktigt? Jo, eftersom dagspressen har en mycket stor inverkan på vad som diskuteras i samhället, vad människor tycker och säger, vart mediadrev riktas, vad som politiskt prioriteras, och medborgarnas bildningsnivå. Detta påverkar hela vårt demokratiska system och samhällsutveckling. 

Sverige har helt enkelt inte råd med nuvarande dysfunktionella dagspress, som fördummar och förvillar befolkningen, utan staten måste stödja en högkvalitativ dagspress som motsvarar de krav som samhällsutmaningarna innebär.