Gatuarbetet – nu gör kommunen fel igen

Skribenten är kritisk till läggningen av kantsten på Holmgatan i Bergsbyn.
Skribenten är kritisk till läggningen av kantsten på Holmgatan i Bergsbyn.

På gatukontorets hemsida om pågående gatuarbeten har ombyggnaden av Holmgatan i Bergsbyn, från Bergsbydammen till Häradsvägen, inte noterats. Tråkigt nog då de tokiga kantstenarna i korsningarna säkert observerats tidigt av de berörda.

Insändare 22 september 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Cykelbanan svängde in på varje korsande gata, det gick inte cykla rakt fram i korsningarna. Tack och lov så erkändes misstaget. Kantsten och asfalt revs upp och gjorde om. Nu tycks viljan att rätta sig efter de berördas önskemål ha tagit slut. 

Hantverkshusets parkering, Holmgatan 38, som fungerat bra sedan lång tid – med infart från gatan, från byggnaden upp till Ögrensgatan – får nu fasade kantstenar endast cirka sex meter från byggnaden. Sedan blir det en 18 centimeter hög kantsten. Vi ska tydligen köra in på gräsmattan och vända för att kunna parkera mot gatan. 

Varför inte lägga fasade kantstenar så att åtminstone tio bilar kan parkeras rakt in från gatan som tidigare? Fadäsen påpekades innan kantstenen var lagd, men ingen reaktion. Att ändra nu blir kostsamt, men vårt krav kvarstår – eller måste vi lägga ut plankor vid kantstenen? Ändra kantstenarna före asfalterigen, tack.

Hantverkshusanvändare

Svar direkt

När vi bygger gång- och cykelbanor längs gata görs det för att skydda fotgängare, cyklister och andra oskyddade trafikanter. Att då göra en lång parkering där bilar backar ut på gång- och cykelbanan är inte lämpligt. Varje fastighet ska helst bara ha en infart och lösa parkering inom sin egen fastighet. 

Vi följer den riktlinjer som finns nationellt och höjden på kantstenen ska vara tolv centimeter och på infarterna sex centimeter. Att det just nu är mer än tolv centimeter är för att det fattas ett lager asfalt. 

Vad det gäller information kring nämnda arbete så har det delats ut informationsblad till alla boende efter berörd sträcka.

Jan Burlin, verksamhetschef gator och parker, Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa