Fri press eller självcensur?

Vi i Sverige måste också våga granska vårt eget agerande.

Sverige har en stark tradition av pressfrihet. Men skribenten efterlyser mer granskning även om Sveriges roll i internationella konflikter.

Sverige har en stark tradition av pressfrihet. Men skribenten efterlyser mer granskning även om Sveriges roll i internationella konflikter.

Foto: Hasse Holmberg

Insändare2022-05-11 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norran har förtjänstfullt lyft vikten av en fri press. Nobels fredspris 2021 gick till kämpar för pressfrihet. Julian Assange avslöjade brutala krigsbrott, han sitter idag i isoleringscell i Belmarsh. Nils Melzer FN:s rapportör om tortyr och omänsklig behandling har skrivit boken ”Fallet Julian Assange”. 

I media råder tystnad. Enligt UD: ”Vi (Sverige) förutsätter att Storbritannien respekterar internationella åtaganden vid ingripanden mot enskilda”. Inte ett ord om de signaler fängslandet sänder om pressfrihet och de missförhållanden som är totalt oacceptabla. Signalen är tydlig till alla journalister som tänkt tanken att granska USA, gör ni det riskerar ni att sitta i en isoleringscell.

Edward Snowden avslöjade den avlyssning/informationsinhämtning som USA: s underrättelsetjänst ägnar sig åt mot i princip alla. Det strider mot konstitutionen i USA. Snowden lever nu i landsflykt, ironiskt nog i Ryssland.

Om vi ska få varaktig fred måste alla krig fördömas, Ukraina men även Jemen, Irak, etcetera. Vi måste även våga granska vårt eget agerande. USA har lämnat Afghanistan efter 20 år. Sverige har bidragit i ett krig som strider mot folkrätten. Joe Biden beslagtog valutareserven och delade ut den i USA trots att folket i Afghanistan svälter efter år av krig. 

”Dont mention the war” en avhandling av yrkesofficeren Lars Wikman är inte smickrande för Sveriges roll, den nämns inte i media. Sverige levererar vapen till den koalition FN kritiserar för bombningar i Jemen. Över 200 000 döda och många skadade i en svältsituation.

Underrättelsesektorn i USA hade 107 035 anställda 2013 som kostade 52,6 miljarder dollar. Allt som förmedlas är inte en objektiv sanning.

Vi måste våga kritisera alla avsteg från folkrätten, verka för fred och nedrustning genom samtal. Våra resurser behövs för att mota miljöförstörelsen och svälten vi ser runt om oss och som är vår verkliga utmaning. Nej till kärnvapenskugga och därmed nej till Nato.

Fredsvän